IM “Semić” i Općina Visoko ponijeli priznanja uz Međunarodni dan civilne zaštite

PRIZNANJE ZA OPĆINU VISOKO NA SVEČANOJ SJEDNICI FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Svečana sjednica i dodjela priznanja Federalnog štaba civilne zaštite povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH održana je danas u Sarajevu.

Prisutnima su se obratili zapovjednica Štaba Jelka Milićević i načelnik Štaba Fahrudin Solak, a u okviru svečane sjednice pojedincima i kolektivima, pravnim osobama, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima, uručena su priznanja za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2017. godine.

Zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u FBiH je, između ostalih, dodijeljena Općini Visoko i Mesnoj industriji „Semić“ Visoko.

U ime Općine Visoko zahvalnicu je preuzela gđa. Edina Ahmetović – pomoćnica Općinske načelnice u Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu.

Press Općine Visoko