“Ilidža Open 2019 – Kup Ambasadora Koreje”

Na Međunarodnom Taekwondo takmičenju Ilidža Open 2019 – Kup Ambasadora Koreje koji se održao na Ilidži  (subota) 16.11.2019 godine učestvovalo je 529 takmičara iz 39 klubova, 4 države.
 Taekwondo kolektiv Bosna uzeo je učešće na istom sa 41 takmičarom. Ekipu Tim Bosna predvodio je glavi i odgovorni trener Edin Kajević – Kaja sa trenerima i pomoćnicima!
Psotignuti su sljedeći rezultati :
 PRVO MJESTO (Zlatna medalja) : 
Kajević Tajma
Adilović FahrudinČorbo Amila
Hrvat Amina
Zlatko Hrnjić
Ismail Hercegovac
Jusić Semir
Ena Kneževic
Nudžejma Mujić
Emma Puščulović
DRUGO MJESTO : (Srebrena medalja) : 
Nejla Osmić
Sajra Kajević
Esma Bajrić
Adi Hasečić
Davud Mesinovć
Tarik Ohran
Aldin Islamović
Ajdin Kečo
Amar Grošo

TRECE MJESTO : (Bronzana medalja) : 
Ajdin Čeho
Alem Muratović
Edin Merhemić
Emrah Karahmet
Harun Kovačević
Maid Mujič
Amar Đino
Tea Hrnjić
Imaan Duhrić
Amela Smailović

 Osvojene su 29 medalja :                         
10 – ZLATNIH ;                            
9 – SREBRENIH                         
10 – BRONZANIH medalja.

U ukupnom plasmanu ekipno osvojeno drugo mjesto i dobiven pehar!

Vrticanci ekipno  1
Kadeti ekipno       2.

Ekipa je nastupila u podmlađenom sastavu, 70 % podmlađen sastav takmičara što našem Taekwondo Kolektivu garantuje uspješne nastupe na narednim takmičenjima i prvenstvima!
Svim osvajačima medalja čestitamo na ostvarenom uspjehu!
VAŠ TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA!!