II. Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko 29.12.2015.

Na osnovu člana 51. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 07/08 i 06/11) sazivam II Tematsku sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Sjednica će se održati:

29.12.2015. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora na osnovu smjernica javnog sektora općine Visoko i po tom osnovu zauzimanje stavova Općinskog vijeća za svako Javno preduzeće i Javnu ustanovu pojedinačno

 

 • JAVNA PREDUZEĆA

 

 • Izvještaj o pokretanju, toku i okončanju stečajnog postupka sa izvještajem o provođenju Smjernica reforme javnog sektora općine Visoko, sačinjen od JKP “Gradska groblja” doo Visoko (u stečaju) od decembra 2015. godine;

 

 • Izvještaj – Reforma javnog sektora, sačinjen od JKP “Visoko” doo Visoko, od decembra 2015. godine;

 

 • Izvještaj o poduzetim aktivnostima po dokumentu “Smjernice reforme javnog sectora općine Visoko”, sačinjen od JP “Radio televizija” doo Visoko;

Način formiranja cijena na JP “Radio i televizija” doo Visoko i cjenovnik marketinških usluga;

 

 • Izvještaj o aktivnostima JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko po dokumentu “Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko”. sačinjen od JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko;

Cjenovnik usluga JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko;

 

 • Izvještaj o poduzetim aktivnostima JP “Veterinarska stanica” doo Visoko;

Cjenovnik usluga JP “Veterinarska stanica” doo Visoko.

 

 

 

 • JAVNE USTANOVE

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “Centur za kulturu i edukaciju” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “Centur za kulturu i edukaciju” Visoko;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “Dom zdravlja” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “Dom zdravlja” Visoko;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “Zavičajni muzej” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “Zavičajni muzej” Visoko;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “Gradska biblioteka” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “Gradska biblioteka” Visoko;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “KSC Mladost” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “KSC Mladost” Visoko;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “za predškolski odgoj i obrazovanje”;

Cjenovnik usluga JU “za predškolski odgoj i obrazovanje”;

 

 • Izvještaj o provođenju Reforme javnog sektora JU “Centar za socijalni rad” Visoko;

Cjenovnik usluga JU “Centar za socijalni rad” Visoko.

 

            IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice; direktori javnih preduzeća i javnih             ustanova; predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća i predsjednici upravnih i nadzornih             odbora javnih ustanova.

 

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

 

Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Općinskog vijeća Visoko, na telefon broj 032/732-502.

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.