IGM d.o.o. Visoko: Pozitivni trend poslovanja se nastavlja

Održana 17. Skupština udjeličara IGM d.o.o. Visoko: Pozitivni trend poslovanja se nastavlja, ostvaren rast u svim segmentima, planirana nova ulaganja

U prostorijama Industrije građevinskog materijala IGM d.o.o. Visoko, 17.5.2017.godine, održana je redovna godišnja Skupština udjeličara IGM-a d.o.o. Visoko.

Članovi Skupštine usvojili su izvještaje o poslovanju te izvještaje o radu Nadzornog odbora i ovlaštenog revizora u prethodnoj godini.

Također, donesene su odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2016. godini i isplati dividende vlasnicima udjela.

U skladu sa zakonskim propisima izvršeno je i razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora i imenovanje novih članova, također razriješen dosadašnji ovlašteni revizor, a imenovan novi, na period od dvije godine.

Neki od osnovnih pokazatelja poslovanja za 2016.godinu su slijedeći:

Ukupna realizacija porasla je na preko 28 mil KM, što je povećanje za 5%, dok su ukupni troškovi u iznosu 27,4 mil KM porasli su za 4,9% uz ostvarenu dobit u isnosu 570.000 KM ili 7,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Iz IGM-a ističu, da su u okvirima postavljene politike poslovanja preduzeća i usvojenog plana poslovanja za 2016. godinu, uvažavajući ukupnu složenost ambijenta u BIH, u kojem su se dešavale sve radnje; političke, društvene i ekonomske, provodeći ranije zacrtanu organizaciju i prilagođavajući istu stalnim promjenama ambijenta, uspjeli da tokom 2016. godine unaprijede poslovanje i da ostvare unaprijed planirano i zacrtano, a čemu je potvrda i iskaz godišnjeg obračuna.

Posmatrajući pojedinačne poslovne segmente, svi su imali rast prihoda, pa je tako segment ciglarstva ostvario porast 8%, trgovina porast od 5%, stolarija porast 11%.

Za 2017.godinu je planirana realizacija preko 30 miliona KM, što je samo još jedna potvrda kontinuiranog rasta tokom posljednjih godina.

Planom poslovanja je utvrđen i okvir za ulaganja u 2017.godini, i to u iznosu od 5.000.000 KM, koja su namijenjena za unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija, za podizanje prodajnih kapaciteta i modernizaciju objekata, kao i za projekte izgradnje stambenih i poslovnih objekata za tržište, gdje se posebno izdvaja završetak izgradnje stambenog objekta u Ilijašu, kao i početak izgradnje novih stambenih objekata u Visokom.

„Naročito smo se angažovali na smanjenju i kontroli svih troškova poslovanja, u kontinuitetu cijenili rizičnost poslova i poslovanja, držali pojačani stepen opreza u odnosu na likvidnost, vršili maksimalan uticaj na proizvodnost i ekonomičnost Društva, pojačano koordinirali i sve druge radnje u cilju poboljšanja kvaliteta odnosa i kvaliteta proizvoda, te kvaliteta svih zaštitnih mjera, a posebnu pažnju smo usmjeravali u domenu praćenja zakonske regulative i akata koji istu prate.“ – rekao je  Mustafa Uzunalić, generalni direktor IGM d.o.o. Visoko, obračajući se skupštini.