IGM d.o.o. Visoko: Oglas za za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Zbog proširenja proizvodnje i povećanja obima poslovanja te upotpunjenja i proširenja svojih ljudskih resursa Industrija građevinskog materijala “IGM” d.o.o. Visoko raspisuje:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poslove radnih mjesta:

1. Radnika mašinske struke 2 izvršilaca

2. Radnika elektro struke 2 izvršilaca

3. Radnika ekonomske struke 2 izvršilaca

4. Vozač 1 izvršioc

Oglas ostaje otvoren 5 radnih dana od dana oglašavanja, zaključno sa subotom 17.06.2017. godine, nakon čega se podnesene prijave neće uzeti u razmatranje.

Molbe sa fotokopijama dokumentacije i svjedočanstva se predaju lično, na adresu “IGM”-a d.o.o. Visoko u Donjem Moštru od 10:00 do 11:00 sati, u komercijalnom salonu na kapiji Društva, svakim radnim danom.

Dostavljenu dokumentaciju IGM d.o.o. Visoko nije u obavezi da vrati prijavljenim kandidatima nakon završetka oglasne procedure.