“IGM” d.o.o. Visoko: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Industrija građevinskog materijala “IGM” d.o.o. Visoko raspisuje

O G L A S 

Za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, za poslove radnih mjesta u

proizvodnji i trgovini:

  1. Radnik mašinske struke 3 izvršioca
  2. Radnik elektro struke 3 izvršioca
  3. Radnik ekonomske struke 3 izvršioca
  4. Radnik građevinske struke 3 izvršioca
  5. Pomoćni radnik 3 izvršioca

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana oglašavanja, zaključno sa srijedom 21.03.2018. godine, nakon čega se podnesene prijave neće uzeti u razmatranje.

Molbe sa fotokopijama dokumentacije i svjedočanstva se predaju lično, na adresu “IGM”-a d.o.o. Visoko u Donjem Moštru bb od 10:00 do 11:00 sati, u komercijalnom salonu na kapiji Društva, svakim radnim danom.

Dostavljenu dokumentaciju IGM d.o.o. Visoko nije u obavezi da vrati prijavljenim kandidatima nakon završetka oglasne procedure.

 IGM d.o.o. Visoko 

www.igm.ba