IC Hanovi: Završni prvi ciklus učenja časnog Kur'ana

Islamski centar HANOVI

Završni prvi ciklus učenja časnog Kur'ana

Manifestacija 21. Maj 2017.
19:00 – 20:00 sati