IC Hanovi: Centralna manifestacija MIZ Visoko u povodu Lejletu-l-betara

Centralna manifestacija MIZ Visoko u povodu Lejletu-l-betara 30. aprila (ponedjeljak) od akšama do jacije u Islamkom centru Hanovi