Husnija Merdić, vijećnik općinskog vijeća Visoko

husnija merdic-300x225Husnija Merdić je rođen 14. februara 1962. godine. Trenutno je vijećnik u općinskom vijeću Visoko ispred stranke BPS-Sefer Halilović. Vijećnik u općinskom vijeću Visoko bio je i u proteklom mantadatu.

Bio je dugogodišnji je radnik Vitex-a.

www.magazinplus.eu