Humanitarna organizacija "Pomoć"

Humanitarna organizacija PomoćUdruženje «HUMANITARNA ORGANIZACIJA POMOĆ» je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj pružanje humanitarne potpore socijalno-ugroženim osobama na načelima humanosti, nepristrasnosti nezavisnosti i dragovoljnosti bez naknade i bez uvjeta glede teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i druge pripadnosti, te, povezivanje, edukacija, razmjena informacija i unapređenje rada institucija i radnika koji obavljaju humanitarnu djelatnost.

Radi ostvarenja svojih ciljeva udruženje će sprovoditi slijedeće djelatnosti:
– prikupljanje i podjela hrane, lijekova, obuće, odjeće i drugih potrebština socijalno-ugroženim osobama;
– prikupljanje i podjela novčanih sredstava, najugroženijim kategorijama, samohranim majkama, jetimima, i sl;
– pružanje pomoći pri povratku izbjeglih i raseljenih osoba, u građevinskom materijalu za izgradnju porušenih kuća;
– pružanje pomoći u izgradnji i rekonstrukciji islamskih objekata, džamija i medresa;
– pružanje pomoći povratnicima i drugim socijalno-ugroženim kategorijama u novcu, mašinama i stoci radi pokretanja male privrede, poljoprivrede i stočarstva;
– objavljivanje publikacija, koje su od koristi za humanitarnu djelatnost;
– organiziranje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama i udruženjima, stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja u cilju unapređenja humanitarne djelatnosti;
– saradnja sa institucijama i udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave istom ili sličnom djelatnošću.

Adresa: Kovačića br.3, 71300 Visoko
Tel./fax: ++387 32 734 901, mob. 061 623329
e-mail:   pomoc@pomoc.ba

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus