“Hrvatska pravoslavna crkva” u Visokom?

“HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA” – u Srba na opštini Visoko. 
U knjizi “Blago visočke crkve” je objavljeno nešto o čemu se samo šaputalo poslije Drugog svjetskog rata. Od 1943 – 1945.g.je bila ustanovljena Hrvatska pravoslavna crkva na čijem čelu do ukidanja 1945.g. je bio SPIRIDON MIKFA dotadašnji paroh visočki i travnički,što se čita iz ljetopis za g. 1943.Ono što su ne provjereni podaci o tom vremenu je da su i neke srpske porodice u tom vremenu prelazile na katoličanstvo. Srpski narod na opštini Visoko preživio je i opstao kroz sva istorijska razdoblja koja su se smjenjivali na ovim prostorima, samo demokratiju neće preživjeti. Kako je demokratija stigla počeo je i nestanak Srba sa prostora visočke nahije!!!

Задња Пошта Доње Моштре