Hoće li Zeničko-dobojski kanton bankrotirati!?

Grupa povjerilaca kojima Zeničko-dobojski kanton duguje po pravosnažnim presudama pred domaćim sudovima i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, podnijela je krivičnu prijavu u Tužilaštvu BiH protiv premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirze Ganića i kantonalnog ministra finansija Josipa Lovrića.

Prijavu je potpisalo 16 budžetskih korisnika iz Tešnja.

Uporedo sa tim, u Kantonalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv premijera Ganića i ministra Lovrića podnijela je grupa advokata koja zastupa ljude koji godinama čekaju na naplatu po pravosnažnim sudskim presudama.

Duševna bol

Problem je nastao kada su počele dolaziti presude iz Strasbourga. Prethodna Vlada sa tadašnjim premijerom Miralemom Galijaševićem na čelu označila je u budžetu Kantona za 2019. godinu 3,5 miliona maraka za presude Suda za ljudska prava iz Strasbourga.

Od tog novca isplaćivane su dosuđene naknade za duševnu bol od po 1.000 eura i 350 eura po osnovu troškova sudskog postupka, ali ne i glavnica duga niti zatezne kamate. Neki su, tako, dobili po tih hiljadu eura, a nekima su i to uzeli advokati. I dalje čekaju naplatu po presudama.

A iz dana u dan stižu nove presude iz Strasbourga. Ovaj kanton to može odvesti u tešku poziciju, pa čak i bankrot. Premijer ZDK-a Mirza Ganić rekao je da je najveći problem s kojim se suočila Vlada upravo izvršenje navedenih presuda. Te tužbe su pokretane od 2004. do 2015. i do danas je, prema njegovim navodima, urađeno vrlo malo da se problem riješi.

– Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je navedenu presudu Suda za ljudska prava u Strasbourgu na način da je svakoj osobi isplatila dosuđenu naknadu za duševnu bol od 1.000 eura i 350 eura po osnovu troškova sudskog postupka. Za ove namjene je 17. aprila tužiteljima, odnosno zakonskim opunomoćenicima, iz budžeta ZDK-a izvršena isplata 158.422,22 KM i 7. maja 317.822,38 KM. Isplatu glavnice i zakonske kamate po zakonom utvrđenom redoslijedu vrši ASA banka d.d. Zenica, u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku i Zakonom o izvršenju budžeta ZDK-a, tako da Vlada na utvrđeni redoslijed isplata glavnice i kamata ne može utjecati –  kazao je Ganić.

Istakao je da obaveze ZDK-a po osnovu tužbi za isplatu razlike plaća i naknada po kolektivnom ugovoru iznose 325 miliona KM, od čega je 155 glavnica, a 170 miliona zatezna kamata, piše Oslobodjenje.ba.

– Ukupne obaveze po ovom osnovu dostigle su iznos godišnjeg budžeta Kantona, naglasio je premijer ZDK-a.

Dodao je da Vlada ZDK-a radi na pripremi Akcionog plana za izvršenje ovih obaveza kojim će se rok za izvršenje presuda nastojati smanjiti od prvobitno predloženog, a da će pored učešća ZDK-a, tražiti pomoć i učešće države BiH, “s obzirom na to da je prema presudama suda u Strasbourgu – obveznik izvršenja država BiH”.

Obaveze stalno rastu

– Posljednjih godina se redovno iz budžeta izdvajaju sredstva za izvršenje presuda. Ove godine je to 1,6 miliona KM, ali obaveze stalno rastu zbog zateznih kamata. Zbog toga želimo donijeti novi akcioni plan, koji će predvidjeti i mogućnost prijateljskih nagodbi, kako bismo došli do rješenja u interesu za obje strane, te spriječili nestabilnost i finansijski kolaps ZDK-a.

U tom kontekstu, smatram da krivične prijave nemaju osnov, te da vode zloupotrebi pravnog sistema BiH, poručio je Mirza Ganić.

Kakanj-x.com