Hoće li se za turizam, ugostiteljstvo i prevoznike PDV smanjiti na 5%

Poslanici u Predstavničkog doma parlamenta BiH će uskoro odlučiti hoće li se za turizam, ugostiteljstvo i prevoznike PDV obračunavati sa 5 umjesto 17 odsto.

Naime, poslanici PDP-a u Parlamentu su predložili inicijativu kojom obavezuju Savjet ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim bi se smanjila stopa poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5 odsto. 

Kako su naveli u obrazloženju, prema procjeni MMF-a u BiH se očekuje pad BDP-a od 5 odsto, a privredne grane koje su najviše pogođene su turizam i ugostiteljstvo, te putnički saobraćaj zbog drastičnog smanjenja protoka ljudi, roba i usluga. 

„Prema pojedinim informacijama kod ovih privrednih grana došlo je i do značajnog smanjenja broja zaposlenih. Predložene diferencirana stopa je samo jedna od ekonomskih mjera kojom bi se omogućio što brži oporavak navedenih ugroženih privrednih grana, koje su pretrpjele i dalje trpe najveće štete i posljedice pandemije virusa korona“, naveli su poslanici PDP-a i dodali da će oporavak ovih privrednih grana biti dugotrajan i spor, a kako kažu, pojedina relevantna predviđanja pokazuju da se njihov oporavak očekuje tek za dvije godine zbog čega je i predloženo da smanjena stopa PDV-a na 5 odsto važi do kraja 2022. godine.   

Ovu inicijativu su s radošću dočekali ugostiteljski radnici. Kako nam je kazao Zlatan Tatić  iz Udruženja poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva „Horeca RS“ ovo bi bila konkretna pomoć ugostiteljima koji trenutno ni sami ne znaju kako još uvijek posluju.

“To bi olakšalo poslovanje uveliko, kako nama ugostiteljima i radnicima u turističkom sektoru, tako i prevoznicima. U region je ovo već zaživilo, dok smo mi ovdje prepušteni sami sebi. na taj način bi se uveliko pomoglo privredi, odnosno privrednicima koji su u ovom trenutku najviše ugroženi”, kaže Tatić za BUKU.

On objašnjava da je već sad dosta ugostiteljskih objekata zatvoreno i da se to dešava svakodnevno, a ako se nešto konkretno ne učini odmah taj trend će biti mnogo veći.

“Od Nove godine još veći broj ugostitelja i turistilčkih radnika će biti prinuđeni da zatvore svoje objekte. Mi smo na sve načine ukaivali na ovaj problem, ali nije bilo razumijevanja Vlade. Tako da što se tiče entitetske Vlade i države do sada je pomoć bila veoma mala. Ova amanjenja stopa PDV-a u trajanju od dvije godine bi mnogo značila”, rekao je Tatić. 

Poslanik u Predstavničkom domu Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske kaže za BUKU da će on dignuti ruku za ovu inicijativu, jer smatra da je neophodno krenuti u donošenje mjerea za pomoć ugroženim sektorima.

„Opravdano je pomaganje ugostiteljstvu, turizmu i prevoznicima. I mi tu imamo malo mogućnosti koje ćemo uskoro i iscrpiti, pa da bi mogli nekim rebalansima rješavati ovu situaciju. Zato sam apsolutno za to. Samo, moramo stvari sagledati kompletno i možda krenuti i u cjelokupnu reformu ovog sistema. Pa tako osloboditi bebi opremu PDV-a, smanjiti porez na pekarske proizvode i slično. Ja podržavam ovu inicijativu, ali moram da napravim neku analizu. Naravno, podignuću ruku, ali moramo mnogo šire sagledati sliku i vidjeti sve ostale kategorije koje su ugrožene i kako i njima pomoći“, rekao je Stevandić. 

Kako kaže, ova kriza bi nas trebala natjerati da sistem PDV oporezivanja promjenimo na način da dođe do poštenije raspodijele na konačne potrošače.

„Zaista sam stanovišta da treba napraviti promjene u sistemu PDV-a. Da li je to da se ide u oporezovanje luksuza većom stopom ili nešto tako. Ono što imamo trebalo bi poštenije rasporediti. One fokus grupe koje su ugrožene, sad su to turizam, ugostiteljstvo i prevoz zaslužuju da im se pomogne, ali treba da se uradi sistemsko rješenje koje bi obuhvatilo sve kategorije“, rekao je Stevandić.

Iz SNSD-a su ranije kazali da oni ne podržavaju inicijativu PDP-a i da smatraju da turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj treba pomagati direktno, a ne kroz smanjenej stope PDV-a jer to ne bi nikome pomoglo. Kako su naveli, ove privredne grane u pandemiji ne ostvaruju promet i smanjenje PDV-a ne bi donijelo ništa.
Naravno, za sada nema tih direktnih mjera, dok se smanjenje PDV-a odbija. 
Zanimljivo bi bilo vidjeti da li su u SNSD-u prije iznošenja ovakvog stava tražili mišljenje nekog od udruženja radnika u ugostiteljstvu, turizmu i prevozu iz kojih naglašavaju da bi im smanjenje stope PDV-a itekako pomoglo.
 

Buka