Hilmo Pašić (1934 – 2004): Čovjek koji je volio svoj grad

Hilmo-PasicHilmo Pašić, sin Ćazima i Ate Pašić rođene Hromić. Uzoran čovjek i pravni stručnjak. Čovjek koji je volio svoj grad i sugrađane i čovjek kojeg su voljeli sugrađani i kojeg pamte po dobrom. Rođen je u Visokom 1934. godine gdje je završio osnovnu i školu i Nižu gimnaziju. Obrazovanje je nastavio u Sarajevu gdje je završio Višu gimnaziju, diplomirao na Pravnom fakultetu, na kojem je i magistrirao
1976. godine na Katedri za državno i međunarodno pravo. Profesionalnu karijeru je započeo u Visokom, kao pripravnik i imovinsko pravni referent u organima uprave Opštine Visoko. Od polovine 1963. do 1973. godine obavljao je dužnost sekretara Opštine Visoko, a zatim svoj profesionalni rad nastavio u Sarajevu kao pomoćnik direktora Republičkog zavoda za javnu upravu u periodu 1973-1979. godina, zatim direktor Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove SR BIH u periodu 1979.-1989. godine, direktor Republičkog zavoda za javnu upravu SR BIH 1989-1991. godine, predsjedniik Republičkog suda za prekršaje Bosne i Hercegovine 1991-1993. godina, sekretar Okružnog sekretarijata finansija, pravosuđa, uprave i radnih odnosa Okruga Sarajevo 1993.-1996. godina, ministar pravde i opšte uprave i član Vlade Federacije BIH od 1996-1997. godine, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BIH od marta 1997. godine, a nakon toga sekretar, a potom predsjednik Izborne komisije države Bosne i Hercegovine. U toku bogate profesionalne karijere bio je izuzetno plodan autor. Objavio je u eminentnim pravnim časopisima na području Bosne i Hercegovine i bivše zajedničke države preko 250 stručnih radova, članaka, pogleda, mišljenja, rasprava i intervjua. Objavio je 15 knjiga, zbirki propisa sa objašnjenjima, komentarima, priručnika, monografija i brošura iz oblasti organizacije i rada državnih organa, lokalne i mjesne samouprave, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih pitanja, izbornog sistema, državljanstva i drugih pravnih pitanja. Iz ovih oblasti recenzirao je 45 članaka, knjiga i brošura. Strpljiv i uporan rad donio mu je 22 javna priznanja između ostalih: Medalju zasluga za narod, Orden rada sa srebrnim vijencem, Sedmoaprilsko priznanje Grada Visokog 1970. godine, Zahvalnicu opština Breza i Visoko. Bio je član i nosilac brojnih funkcija u stručnim i naučnim udruženjima. Pored izuzetno plodnog i bogatog profesionalnog angažmana Hilmo je ostao Visočanin. Svo svoje slobodno vrijeme je provodio u Visokom, sa svojim prijateljima za koje ga je vezivalo neraskidivo prijateljstvo iz djetinjstva i mladosti. Bio je inicijator osnivanja i osnivač Kluba Bošnjčkog udruženja pravnika za regiju Visoko osnovanog 3. aprila 1995. godine koje je kasnije promjenilo svoj naziv u Udruženje građana pravnika „Paragraf“ Visoko i koje i danas egzistira na istim principima postavljenim 1995. godine. Bio je osnivač Udruženja građana Visočko prijateljstvo čiji je cilj da okupi građane Visokog, ljude koji Visoko smatraju svojim zavičajem i prijatelje Visokog oko ideje da se pomogne Visokom da vrati svoj ugled privrednog i kulturnog centra koje je imalo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građani Visokog su znali da prepoznaju njegovu ljubav prema zavičaju, sugrađanima i volju da pomogne svom gradu i svakom pojedincu. I ovim sjećanjem na Hilmu Pašića građani mu još jednom odaju počast i zahvalnost za ono što je bio i što je uradio.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus