Hilmo Neimarlija – doktor filozofskih nauka

HilmoNeimarlijaDr. Hilmo Neimarlija rođen je 02.08.1950. u Ričici, u općini Kakanj, a trenutno živi u Visokom. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu. a studij sociologije završio na Fakultetu političkih nauka. Magisterij i doktorat iz filozofskih nauka stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Sa otvaranjem Islamskog teološkog fakulteta 1977. izabran je za asistenta-predavača na predmetima Uvod u sociologiju i Povijest lozoje. U međuvremenu je jednu godinu držao honorarno nastavu iz lozoje i sociologije u Gazi Husrev-begovoj medresi.
Dr. Neimarlija je uređivao Takvim i izdanja Udruženja ilmije, obavljao dužnost glavnog i odgovornog urednika Izdavačke djelatnosti Islamske zajednice i člana redakcije Zbornika radova Islamskog teološkog fakulteta i Glasnika Vrhovnog islamskog starješinstva. Jedno vrijeme je bio glavni urednik Preporoda. Od 1998. godine dva mandata je bio poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, te dva mandata delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Dva puta biran za predsjednika Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao predsjednik Sabora je sa generalnim sekretarom Rijaseta, Muhamedom Salkićem, sačinio nacrt važećeg Ustava IZ u BiH. Trenutno na Fakultetu islamskih nauka izvodi nastavu na dva kursa sociologije i dva kursa filozofije.

www.magazinplus.eu