Hasandić Hamza (1968-1994) – “Zlatna policijska značka”

Hasandić Hamza (1968-1994)

Pripadnik SJB Visoko – MUP RBiH od 08.04.1992.godine.
Poginuo 20.05.1994.g. u rejonu Karići – Vareš, kao pripadnik Odreda policije za specijalne namjene “Lasta” Visoko.
Ukopan 22.05.1994. godine na mezarju u Tramošnjiku – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

veterani.ba