Halim Zukić novi/stari predsjednik OO SDA Visoko

3513

Nakon održane Skupštine SDA u Visokom dobila je novog/starog predsjednika stranke. Voljom prisutnih delegata Halim Zukić je ponovno izabran za predsjednika OO SDA Visoko. Ovu Skupštinu su pratile brojne nedoumice, prvo nije održana u zakazanom terminu 16.04., a zatim i sama konkurencija kandidata za predsjednika se mijenjala do samog održavanja večerašnje Skupštine.

Na kraju sve se svelo na dva kandidata. Amra Babić i Nermin Kadrić su odustali od kandidature, tako da se na kraju biralo samo između Halima Zukića i dr.Zlatka Handžića.

Od prisutnog broja delegata, njih 63 je dalo glas Halimu Zukiću, dok su 2 delegata glasala za dr.Zlatka Handžića. Za potpredsjednike izabrani su Mirza Ganić, Mirza Omanović i dr.Senad Karavdić.

Komentari

komentara