Halilović Tarik na čelu novog odbora Platforme za progres Visoko

Poštovane iskre,

Ovim putem Vas sa ponosom obavještavamo da je novi odbor Platforme za progres Visoko krenuo aktivno sa radom i to u sljedećem sazivu:

Halilović Tarik – Predsjednik
Mujanović Mirha – Potpredsjednik
Drugović Faruk – član
Omanović Naida – član
Muhedin Sedina – član

Ponosni smo na činjenicu da naši mladi žele promjene i da su ih spremni i donijeti svom gradu i svom narodu.

Čestitamo svim članovima odbora! 

Platforma za progres Visoko

Tarik Halilović inače je student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dugogodišnji aktivista i volonter, establirao se kao predsjednik Mreže vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona i kao potpredsjednik Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Dobitnik nekoliko nagrada i priznanja za društveni aktivizam.
U proteklom periodu obnašao je funkciju predstavnika mladih u predsjedništvu Platforme za progres BiH.