Hafiska DOVA hfz. Kelemiš Merjemi

Hafiska DOVA hfz. Kelemiš Merjemi

U SUBOTU, 20. maja 2017. godine u Bijeloj džamiji u Visokom, poslije PODNE namaza