Hadži – Muruvetova džamija

Untitled-20Na blagom uzvišenju Kraljevca nalazila se omanja džamija sa haremom (medu najstarije nišane sa tarihom spada onaj na kome je uklesana samo godina 1063. po Hidžri – 1652.). Na nekoliko godina pred ovaj rat porušena je stara džamija i na njenom mjestu izgrađena nova sličnih proporcija.. Džamija je locirana u izuzetno lijepom ambijentu i uklopljena je u njega tako da čini nerazdvojnu cjelinu.

 

 

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus