Hadži Ibrahimova džamija

HadziIbrahimova_dzamija_Pertac_VisokoHaži Ibrahimova Džamija u Pertac mahali je objekat jednostavno oblikovane spoljašnjosti i unutrašnjeg prostora.Naknadnim intervencijama narušena mu je autentičnost. Međutim, ona je neosporno očuvana i evidentna na vitkoj munari zidanoj od klesanih kvadera sedre, u konstrukciji zidova, tragovima prozora, crtežu sofe i na starim nišanima u omanjem džamijskom haremu. Oni se po načinu gradnje i klesanja, po tipu i dimenzijama mogu stilski i kronološki datirati u XVI v. (munara), odnosno XVI – početak XVII v. (nišani). U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu džamija je više puta direktno pogođena granatama. Munara je zadobila velika oštećenja. Džamija i munara obnovljene su 1996. godine. Izgrađeno je novo šerefe koje djelimično odudara od ranijeg (koje, takođe, nije bilo originalno) u stilskom pogledu.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus