Hadži Ibrahimova džamija u Perutac mahali – Foto

HADŽI IBRAHIMOVA DŽAMIJA 

Iako je naknadnim intervencijama narušena autentičnost, ova džamija jednostavnog spoljašnjeg oblika i unutrašnje prostranosti, još čuva obrise jedinstvene ljepote i svog ambijentalnog savršenstva.

Munara zidana od klesanih kvadara sedre, po tipu i dimenziji – stilski i hronološki se može datirati u 16. stoljeće.
Nišani u mezaristanu su bliži početku 17. vijeka.

U posljednjem ratu je pretrpila štete – više puta je granatama direktno pogađana: obnovljena je 1996. godine. Tom prilikom je izgrađeno novo šerefe koje djelimično odudara od ranijeg u stilskom pogledu.

Foto galerija na društvenoj mreži FB:
FOTO: Hadži Ibrahimova – Pertačka džamija