Greška ili političko reketiranje?

Sporost administracije, greška iz nehata, političko reketiranje ili nešto sasvim treće moguće je da se krije iza “Zahtjeva za povrat greškom uplaćenih novčanih sredstava” – dokument u prilogu;

Hipotetički gledano, moguće je da se “greške” dese ali sa pravnog osnova dokument je PRAZAN – upitnog pravnog osnova.
Isti bi trebao da sadrži precizne pokazatelje s tačnim iznosom novčanih sredstava koja se potražuju.

magazinplus.eu