Grafiti kao obični vandalizam

Grafiti se u današnje vrijeme najčešće objašnjavaju kao crteži ili natpisi na zidovima, pročeljima zgrada i drugim površinama, izvedeni kredom, ugljenom ili sprejem, tipični za velike gradove.

U našim okolnostima to je obični vandalizam: svjesno nanošenje štete ili uništavanje tuđeg vlasništva. To podrazumjeva traženje preventivnih mjera i suzbijanje ilegalnih grafita.

Subkulturom se tretiraju legalni grafiti i takvima se daje određena forma umjetničkog oblika. Ilegalni graffiti o kojima ovdje govorimo su prije svega sramota i nedostatk kućnog odgoja autora.

Skrnaviti spomen obilježje Žrtvama Srebrenice, arhitektonsko zdanje Zlatka Ugljanina – Poštu u Visokom, privatni posjed što jeste kuća koja ima svog vlasnika, a zašto ne reči i skrnaviti ekološke projekte u koje se investiraju poreski novci – sve sa ciljem da se Grad Visko pretvori u turističku destinaciji – to mogu raditi samo oni koji ovom gradu, samim tim i sami sebi ne žele dobro.

Nanesena šteta će biti plaćena ili novcima vlasnika ili poreskim novcima građana – roditelja autora, između ostalog.

Apeliramo na sve građane, na sve mlade ovog grada koji iznalaze mogućnosti vlastitog izraza da poštede društvene vrijednosti i društvenu imovinu u onom dijelu koji nanosi štetu i proizvodi devastirajuće efekte.

Grad Visoko je zajednička vrijednost svih građana, a krajnje je vrijeme da zajedničkim snagama i svako u svom domenu odgovornosti, ako ništa drugo zaustavimo devastirajuće trendove. Svu kreativnu energiju i stvaralačku snagu trebamo usmjeriti na nove vrijednosti.
Osim roga, grafiti kao subkulturna pojava imaju svoje mjesto i u ovom gradu.

Primjeri koje donosimo ovom prilikom su za svaku osudu.

U nadi da će informacija dospjeti i do samih autora, apeliramo na njihovu zdravorazumnost I odgovornost. Ovaj grad je zajedničko dobro svih nas – ponašajmo se odgovorno prema zajedničkim vrijednostima.

Potreba za “dokazivanjima” ili izražavanjem kreativnih sposobnosti, danas je daleko efikasnije preko društvenih mreža, a može vam otvoriti mogućnost komercijalizacije umjeća ukoliko se pokaže da jeste kreativni i talentovani.