Gradonačelnikova reakcija prema upravi JU Dom zdravlja Visoko

Danas sam reagovao prema upravi JU Dom zdravlja Visoko i zatražio bolju organizaciju rada, te informisao o poduzetim aktivnostima koje treba da doprinesu poboljšanju uslova za sve nas, od pacijenata do zaposlenika!

📌U proteklom vremenskom periodu građani Grada Visokog su iskazivali veliko nezadovoljstvo spram organizacije posla u Domu zdravlja Visoko, a posebno kada je u pitanju dolazak vozila hitne pomoći na lice mjesta ili odvoz pacijenata prema kantonalnoj bolnici Zenica.

📌Sjećamo se da je vozilo hitne pomoći vozila medicinska sestra, da su pacijenti životno ugroženi prevoženi u kantonalnu bolnicu Zenica u privatnim automobilima jer nije bilo vozača, a evo danas ponovo imamo slične situacije.

‼️Zahtjevam da odmah bez odlaganja izvršite analizu trenutne organizaciju posla u JU Dom zdravlja Visoko, te unaprijedite ovaj vrlo bitan segment za živote naših građana.

➡️ Napominjem da smo u samo dva mjeseca svoga rada pokrenuli niz aktivnosti koje će značajno doprinijeti poboljšanju uslova rada JU Dom zdravlja Visoko, a što se ogleda u činjenici da je u 2021. godini planirano:

🔝 Sufinansiranje rada hitne medicinske pomoći u iznosu od 47.000,00 KM, što je značajno uvećanje jer je budžetom 2020. godine bilo planirano 10.000 KM, a izvršeno samo 5.000 KM

🔝 Sufinansiranje nabavke opreme u Domu zdravlja u iznosu od 225.000,00 KM, a što se odnosi na nabavku digitalnog RTG uređaja i ostale potrebne opreme za dijagnostiku

🔝 Finansiranje termo fasade i sanacija postojećeg ravnog krova na novoj zgradi sendvić panelima i sanacija kosih krvova na zgradi uprave i zgradi Hitne pomoći u iznosu od 215.598,26 KM

🔝 Također u saradnji s našim privrednicima pokrenuta je nabavka jednog vozila Hitne pomoći, koja je u završnoj fazi. Trenutno smo u fazi pregovora oko donacije i specijaliziranih kolica za trasport u vozilima hitne pomoći.

👊 Pored navedenog u toku je priprema za raspisivanje javnog poziva za izbor novih članova upravnog odbora kako bi se i ovaj segment značajnije unaprijedio, te svojim radom bio u službi razvoja ove izuzetno važne ustanove za sve građane Grada Visoko, koja je nažalost dovedena u stanje da ne može odgovoriti aktuelnom trenutku.

🗣 Očekujem da se uprava JU Dom zdravlja dodatno aktivira i počne raditi konkretno na poboljšanju i optimizaciji poslovnih procesa, te na projektima iznalaženja dodatnih prihoda i opreme, a ne samo da čeka aktivnosti Gradske uprave.

Mirza Ganić