Gradonačelnik tražio hitno izjašnjenje Komisije za dodjelu plastenika

GRADONAČELNIK GANIĆ TRAŽIO HITNO IZJAŠNJENJE KOMISIJE ZA DODJELU PLASTENIKA

Zbog brojnih negativnih komentara na obavijest o licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika, gradonačelnik Mirza Ganić je tražio hitno izjašnjenje komisije koja je provodila postupak i formirala konačnu tabelu lica koja su ostvarila ovo pravo.

Komisija je dostavila sljedeće izjašnjenje:

IZJAŠNJENJE KOMISIJE U PROJEKTU: EKONOMSKO OSNAŽIVANJE SOCIJALNO I MATERIJALNO UGROŽENIH OSOBA I MLADIH OSOBA KROZ PLASTENIČKU PROIZVODNJU POVRĆA U PLASTENICIMA NA PODRUČJU GRADA VISOKO

10.03.2021. godine Grad Visoko je objavio Javni poziv za dodjelu plastenika 100m2 sa pratećom opremom. Na Javni poziv je ukupno pristiglo 83 zahtjeva. Nadležna Služba, tačnije Odsjek za privredu je sproveo sve aktivnosti nakon što su zaprimljeni zahtjevi, te se pristupilo evaluaciji svih pristiglih zahtjeva. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija sačinjena od 2 člana ispred organizacije Muslim Aid-a i 2 člana ispred Grada Visoko izvršili su bodovanje prema priloženoj dokumentaciji, a nakon toga izvršili obilazak terena kod 30 lica – podnosilaca zahtjeva sa največim brojem bodova prema kriterijima koji su bili i istaknuti u Javnom pozivu:
• Nezaposlenost aplikanta 2 boda
• Punoljetni član na birou 1 bod
• Izdržavani član 1 bod
• Mlada osoba do 35 godina 5 bodova
• Samohrani roditelj 2 boda
• Socijalni aspekt 7 bodova
• Osobe do 35 godina sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom 2 boda
• Socijalni aspekt – stanje na terenu (0-4 boda)
• Pogodnost zemljišta za postavljannje plastenika (1-3 boda)

Bodovanje je izvršeno prema priloženoj dokumentaciji i uvidom na licu mjesta (kriteriji: socijalni aspekt stanje na terenu i pogodnost zemljišta za postavljanje plastenika).

Komisija

Gradska uprava Visoko