Gradonačelnica Visokog i Gradsko vijeće podržali mališane iz Roditeljske kuće

Gradonačelnica Amra Babić i predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko, Bajro Fejzić sa saradnicima danas su posjetili roditeljsku kuću Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH“. Udruženje broji 400 članova, njihova misija je aktivna, trajna i cjelovita podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim najbližim, a implementiraju je kroz unaprijeđene medicinske usluge za vrijeme i nakon bolesti, izliječeni i njihovi najbliži koriste napredne programe rehabilitacije i resocijalizacije. Tim povodom su uručeni pokloni i virman kojim je iz Budžeta Grada Visoko uplaćen iznos u vrijednosti od 10.000,00 KM, na račun Udruženja. Ovom humanom činu je prethodila aktivnost gradonačelnice Babić i Gradskog vijeća  koja je u započela u februaru ove godine kada je grupa vijećnika Gradskog vijeća podnijela Amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019. Godinu, da se stavka 614300 1.2.1. Transfer za klubove vijećnika u Gradskom vijeću od 28.000,00 KM ukine, a da se sredstva prebace na novu stavku “Pomoć za liječenje djece oboljele od karcinoma”.

Predlagač je prihvatio Amandman, Izmjene i dopune Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu, a usvojene su na 27.sjednici Gradskog vijeća, 19.02.2019. godine.

Na 28.sjednici Gradskog vijeća, 29.03.2019. godine, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta za 2019. godinu, vezano za izvršenje stavke Pomoć za liječenje djece oboljele od karcinoma, a na istoj sjednici je usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Gradskom vijeću.

Na 29.sjednici Gradskog vijeća, 26.04.2019. usvojen je Zaključak o usvajanju inicijative Gradonačelnice za preusmjeravanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa pozicije za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini ZE-DO kantona na poziciju Novčana pomoć za nezaposlene porodilje, a zaključak Gradskog vijeća, 06.05.2019. godine, sa inicijativom gradonačelnice Babić upućen je Premijeru Vlade ZE-DO kantona za pokretanje procedure po hitnom postupku.

Uručenim poklonima i donacijama, gradonačelnica Amra Babić je iskazala posebno zadovoljstvo što je u prilici da pruži pomoć i podršku onima kojima je to od velikog značaja. Tom prilikom su se predstvanici Udruženja zahvalili na vrijednoj donaciji, dosadašnjoj saradnji i humanom gestu Grada Visoko.

Press Grada Visoko