Grad Visoko nema kapaciteta za smještaj migranata

GRADSKO VIJEĆE VISOKO ZAKLJUČILO DA GRAD VISOKO NEMA KAPACITET ZA ADEKVATAN I BEZBJEDAN SMJEŠTAJ MIGRANATA

Gradsko vijeće Visoko, na 3. sjednici, održanoj 25.10. 2019. godine, a povodom informacija u medijima o mogućoj lokaciji  za smještaj migranata u Visokom, na prijedlog Gradonačelnice Visokog zaključilo je da lokacije vojnih objekata- kasarni na području  Grada Visokog ne ispunjavaju potrebne uslove za smještaj migranata i da Grad Visoko nema kapacitet da iste adekvatno i bezbjedno smjesti.

Gradsko vijeće Visoko  ujedno  je podržalo  i stavove  vjerskih zajednica: Medžlisa Islamske zajednice Visoko, Franjevačkog samostana Sv. Bonaventure i Župe Visoko, sa sastanka vjerskih zajednica, održanog u Visokom, 25.10.2019. godine.

Gradsko vijeće Visoko  uputilo je  zaključak Gradskog vijeća Visoko i stavove vjerskih zajednica na adrese Predsjedavajućeg  Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, svim političkim subjektima u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine  i Premijeru Vlade Federacije Bosne i Hecegovine.

PRESS GRADA VISOKO