Grad Visoko: Izvođenje radova prokopavanja zelenih i javnih površina isključivo uz nadzor nadležne Službe

GRAD VISOKO: Izvođenje radova prokopavanja zelenih i javnih površina isključivo uz nadzor nadležne Službe

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke uputila je Obavještenje javnim preduzećima i firmama, koje zbog održavanja instalacija i uređaja mogu vršiti prekopavanje javnih zelenih površina i drugih javnih površina, da su ubuduće obavezni, da u slučaju potrebe za izvođenjem radova prekopavanja radi održavanja već pomenutih aktivnosti na području grada Visokog, blagovremeno se obrate nadležnoj Službi sa zahtjevom i potrebnom dokumentacijom za izdavanje saglasnosti.

Po završetku radova subjekt kojem je odobreno prekopavanje dužan je da javnu površinu dovede u prvobitno stanje, sanira i ukloni nečistoće sa površine, te obavijesti Službu nadležnu za komunalne poslove koja će izvršiti kontrolu izvedenih radova, jer u protivnom Služba nadležna za komunalne poslove će obavijestiti nadležnu Komunalnu inspekciju koja će svojim Rješenjem naložiti potrebne mjere.

INFO Page 001
INFO Page 002