Gračanica: Mnoga naselja nemaju kanalizaciju niti javnu rasvjetu, a udarne rupe se ne mogu zaobići

Premijer Mirza Ganić i Esad Semić sa saradnicima posjetili Gračanicu: Mnoga naselja nemaju kanalizaciju niti javnu rasvjetu, a udarne rupe se ne mogu zaobići

Prilikom obilaska Uvorića, Šačića, Kovačića, Tramošnjika, Loznika, Velikog Čajna i Smršnice građani su prezentovali niz problema, zavisno od naselja u kojem smo bili. Slična je situacija kao u drugim mjesnim zajednicama, nedostatak kanalizacije, gdje ista teče pored puta ili putem, izuzetno dosta udarnih rupa na lokalnim putevima koje se ne mogu zaobići, nedostatak javne rasvjete, skupe građevinske dozvole, nikakva podrška poljoprivrednicima i sl. Također, mještani su se žalili na dovoz luga koji je pomiješan s smećem u naselje Livade, od strane JKP Visoko.

Premijer Mirza Ganić je informisao prisutne da je Vlada Zeničko dobojskog kantona u prošloj godini osigurala 75.000,00KM za asfaltiranje puta prema Ravnama u Velikom Čajnu, osigurala sredstva za izgradnju šehidskih obilježja u Malim Trnovcima i Uvorićima, te odobrila 17.500,00KM za izgradnju zgrade Islamske zajednice u Gračanici. Vlada Ze-Do kantona finansirala je i rekonstrukciju sportske sale u OŠ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno u iznosu od 63.000,00KM, odobrena su sredstva i za utopljavanje i rekonstrukciju centralne škole u iznosu od 286.786,78KM. Također, podsjetio je i na važnost međusobne saradnje i poštivanja sa susjednim općinama, jer je zahvaljujući jednom takvom odnosu s općinom Kakanj osigurano 140.000,00KM za asfaltiranje puta Mali Trnovci -Bištrani.

U narednom periodu u planu je da se obiđu i ostala naselja koja pripadaju Gračanici.

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

Mirza Ganić