Goduša

GodusaGoduša

Broj stanovnika: 431 (1991.) – 534 (2002.) – 472 (2013.)

Broj dnevnih autobuskih linija:8


View Larger Map

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus