Lokalne TemeGoduša: Davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora zbog izgradnje puta Han – Do

Goduša: Davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora zbog izgradnje puta Han – Do

Mjesna zajednica Goduša je nadležnoj Gradskoj službi podnijela zahtjev za izgradnju saobraćajnice Han – Do u MZ Goduša, dužine 544,30m, širine 2,80m, prema Projektu urađenom od ARTING BH d.o.o. Sarajevo, broj projekta: 055-10/20-p od oktobra 2020.godine. U toku postupka za izdavanje odobrenja za građenje predmetne saobraćajnice nadležna Gradska služba je utvrdila da je ista u obuhvatu Prostornog plana općine Visoko za period 2014. do 2034. godine, da se dio saobraćajnice nalazi u urbanom i građevinskom zemljištu, a dio u vanurbanom i vangrađevinskom zemljištu i u zoni zaštite izvorišta „Vrutak“ i „Šećine njive“. Pribavljeno je Uvjerenje o identifikaciji predmetnih parcela Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj: 26-1-1157/20 od 16.12.2020.godine od strane Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina kao jedan od uslova za dobivanje odobrenja za građenje je i rješavanje imovinsko –pravnih odnosa, odnosno potrebno je parcele koje su prethodno tehnički pocijepane i koje su u vlasništvima fizičkih lica prenijeti na Grad Visoko kao nosioca investicije, te bi se po prenosu samog vlasništva izmijenio i podnosilac zahtjeva i predmetni objekat-saobraćajnica mogla uknjižiti kao Gradsko vlasništvo. Sve troškove prenosa vlasništva, što uključuje troškove notara, obrade ugovora i porez na promet nekretnina snosi Grad Visoko.

 

Gradsko vijeće Visoko na narednoj sjednici bi trebalo dati saglasnost za zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade zbog izgradnje puta Han – Do

 

Ovom Odlukom bi se dala saglasnost gradonačelniku Grada Visokog Mirzi Ganiću, da u ime Grada Visoko sa fizičkim licima zaključi Ugovore o prenosu svojine na nekretninama označenim kao: k.č.br. 829/8, 842/2, 842/3, 843/2, 844/2, 845/2, 846/2, 436/7, 436/6, 436/5, 435/4, 435/3, 841/2, 841/4, 841/5, 840/2, 839/2, 838/2, 829/6, sve upisane u K.O.Goduša, Grad Visoko, sa dosadašnjih nosioca prava na Grad Visoko kao novog nosioca prava, besplatno odnosno bez ikakve naknade za predmetne nekretnine.

 

Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE