GO SDA: Visoko dobilo tim za pobjede, najavljene promjene sistema vladavine tako da više nikada ne bude diktatora u Visokom

Izvršni odbor Stranke demokratske akcije Visoko usvojio je listu kandidata za Vijeće Grada Visokog. SDA listu za Jako Visoko predvodi magistar Esad Semić – Lera istaknuti član ove stranke i ugledni privrednik iz Visokog.

“Visoko je dobilo tim za pobjede. Ovaj tim će zajedno sa gradonačelnikom pokrenuti promjene prijeko potrebne našem Visokom. Radi se o izvanrednim pojedincima koji su čitav svoj život posvetili sticanju znanja i radu za zajednicu. A, samo tako Visoko može biti spašeno”, kaže se između ostalog u saopćenju za medije SDA Visoko.

I do sada je SDA uvijek bila najjača snaga u Gradskom Vijeću Visokog. Ovaj put, predvođeni našim kandidatom za gradonačelnika, premijerom Mirzom Ganićem, idemo još više i jače, sa još većim brojem naših vijećnika.

Visokom su potrebni gradonačelnik, Gradsko vijeće i gradska administracija koji će rješavati probleme i potrebe svih građana, koji će biti istinski partneri i servis privrede sa politikom ravnomjernog razvoja grada i sela.

Visoko se mora otrgnuti od diktature jedne porodice i primitivizma. Zato ćemo promijeniti sistem vladavine tako da više nikada ne bude dikatatora u Visokom.

Ogromna većina naroda nas podržava u tome, a mnogi nas pitaju kako?

Klub vijećnika SDA u aktuelnom sazivu ranije je uputio Amandmane na prijedlog ”Statuta Grada Visoko”. Radi se o suštinskim promjenama koje kada se ako Bog da usvoje, znače potpuni zaokret u načinu vladavine u Gradu Visokom.

Građane Visokog detaljno ćemo upoznati sa promjenama koje slijede nakon pobjede na Lokalnim izborima 2020., za sada bismo istakli samo neke.

1. Ukinut ćemo trgovinu glasova u Gradskom vijeću tako što vijećnici neće moći ostvarivati više ličnu korist odbijanjem zaposlenja u Javnim ustanovama i Javnim preduzećima ili imenovanje na poziciju direktora u Javnim ustanovama kojim je osnivač Grad Visoko.

2. Sa našom većinom u Gradskom vijeću, ako Bog da, ubuduće će RTV Visoko morati prenositi sjednice Gradskog vijeća. U Visokom je već 4 godine prisutan medijski mrak. Građani nemaju priliku da prate rad onih vijećnika koje su birali, jer se trenutno izvještava samo ono što vladajuća većina želi da se prenese putem lokalne RTV Visoko. Ne treba nam kontrola uma, već prenos cjelokupne sjednice Vijeća kako bi građani bili u potpunosti informisani o svim aktivnostima Gradskih vijećnika.

Bez obzira ko je na vlasti, ne treba da se dopusti diktatorski odnos spram drugih političkih subjekata i treba potpuno transparentno omogućiti svima bez obzira koju politiku predstavljaju da imaju priliku svoje diskusije, inicijative, pitanja prezentirati javno putem lokalne televizije.

3. Također, o razvoju Visokog i kapitalnim investicijama treba odlučivati narod, a ne diktatorska vlast. Ubuduće, programe kapitalnih ulaganja neće biti moguće usvojiti bez prijedloga savjeta Mjesnih zajednica. Do sada se narod nije pitao. Aktualna vlast je pronašla «rupe» u Statutu, što im je omogućilo privatno bogaćenje i totalno nepoštivanje volje naroda. Na taj način, oni su zaustavili razvoj Grada Visoko. Da bismo krenuli dalje, i vratili našem Visokom značaj koji zaslužuje, moramo narodski kazano «začepiti rupe».

Poštovane Visočanke i dragi Visočani, za jako Visoko, za promjene i pokretanje razvoja našeg Grada potrebna nam je Vaša podrška.

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

U nastavku slijedi SDA lista za Gradsko Vijeće Visoko sa kraćim biografijama:

1. ESAD (EKREM) SEMIĆ – LERA
Rođen 1967. godine u Visokom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Vlasnik više privrednih subjekata. Zaposlen na mjestu direktora u firmi Industrija mesa ”SEMIĆ”. Istaknuti privrednik i humanitarac. Bio je pripadnik Armije RBIH. Član GO SDA Visoko i član kadrovske komisije GO SDA Visoko i KO SDA ZDK. Oženjen, otac troje djece.

2. MIRELA (MIJO) MATEŠA BUKVA
Rođena 1976. godine u Visokom. Po zanimanju profesor engleskog jezika i književnosti. Zaposlena u Gimnaziji Visoko kao profesorica. Istaknuta poduzetnica. Aktuelna zastupnica u Skupštini Ze-Do kantona. Član GO SDA Visoko i potpredsjednica GO SDA BIH. Udata, majka dvoje djece.

3. EMIR (EKREM) DŽAFIĆ
Rođen 1975. godine u Visoko. Po zanimanju diplomirani ekonomista i ovlašteni računovođa. Bio je maloljetni pripadnik Armije RBIH. Zaposlen na mjestu direktora u firmi Vins d.o.o. Visoko. Aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću Visoko. Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka VI-MILK Visoko. Član GO SDA Visoko. Oženjen, otac troje djece.

4. ZIJADA (SALEM) SMAILAGIĆ
Rođena 1964. godine u Vratnici. Po zanimanju diplomirani inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike. U ratnom periodu bila član tima ”ratne bolnice”. Zaposlena u JU Dom zdravlja Visoko na poslovima laboratorijske dijagnostike. Aktuelna vijećnica u Gradskom vijeću Visoko. Član GO SDA Visoko. Udata, majka dvoje djece.

5. ZIJAD (ZUHDIJA) BREŠČIĆ
Rođen 1955. godine u Gori. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Obavljao poslove direktora Sarajevo osiguranja u Visokom i Zenici. Trenutno u penziji. Bio je pripadnik patriotske lige i prvi komandir vojne policije pri TO Visoko. Potpredsjednik GO SDA Visoko. Istaknuti sportista i sportski radnik. Oženjen, otac dvoje djece.

6. FIKRET (ŠEFKIJA) DERVIŠBEGOVIĆ
Rođen 1964. godine u Donjem Moštru. Po zanimanju ekonomski tehničar. Zaposlen na mjestu upravnika BH Pošte u Donjem Moštru. Bio je pripadnik Armije RBIH. Predsjednik savjeta MZ Moštre. Istaknuti poljoprivrednik. Član upravnog odbora Udruženja Agro Vis. Predsjednik MO SDA Moštre. Oženjen, otac dvoje djece.

7. LAMIJA (OMER) ČEHAJIĆ
Rođena 1978. godine u Zenici. Po zanimanju diplomirani pravnik. Student postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena u Službi za zapošljavanje Ze-do kanona na mjestu šefa Biroa rada Visoko. Predsjednica organizacije Žena SDA Visoko i član GO SDA Visoko. Udata, majka dvoje djece.

8. EDIN (HILMO) LOPO
Rođen 1985. godine u Visokom. Po zanimanju inžinjer medicinske radiologije. Zaposlen u JU Dom zdravlja Visoko u službi za radiologiju, ultrazvuk i mamografiju. Građanima poznat kao dugogodišnji medicinski tehničar u Hitnoj službi. Aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću Visoko. Oženjen, otac dvoje djece.

9. EMINA (HUSEJN) JUSIĆ
Rođena 1990. u Visokom. Po zanimanju magistar laboratorijske dijagnostike. Zaposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica na odjelu mikrobiologije. Aktuelna vijećnica u Gradskom vijeću Visoko. Obavljala je funkciju predsjednice OO AM SDA Visoko. Član GO SDA Visoko. Udata.

10. EMIR (AKIF) MUSLIĆ
Rođen 1978. godine u Visokom. Po zanimanju diplomirani inžinjer nemetalnih materijala. Apsolvent magistarskog studija na Metalurškom fakultetu u Zenici. Zaposlen na mjestu direktora u firmi DTQ Sarajevo. Član inžinjerske komore FBiH. Predsjednik UO NK Zmaj. Predsjednik mjesnog odbora SDA Buzić Mahala. Oženjen, otac troje djece.

11. ŠEJLA (OMER) ŠABANOVIĆ
Rođena 1982. godine u Sarajevu. Po zanimanju nastavnik matematike i informatike. Licencirani je trener i edukator mentalne aritmetike i Numicon programa. Zaposlena u OŠ Safvet-beg Bašagić Visoko na mjestu nastavnika matematike. Direktorica i edukatorica u obrazovnim centrima Malac Genijalac Visoko i Zenica. Udata, majka dvoje djece.

12. KEMAL (ŠEFIK) MUŠINBEGOVIĆ
Rođen 1969. godine u Visokom. Po zanimanju diplomirani politolog sigurnosti. Apsolvent magistarskog studija iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija. Bio je pripadnik Armije RBIH. Tokom rata ranjavan četiri puta. Zaposlen u Terapijskoj zajednici Kampus Kantona Sarajevo. Član GO SDA Visoko. Oženjen i otac troje djece.

13. IRMA (FUAD) JUSUFBEGOVIĆ
Rođena 1981. godine u Sarajevu. Po zanimanju diplomirani žurnalista. Svršenica Druge generacije Političke akademije SDA BiH. Zaposlena u porodičnoj firmi. Na lokalnim izborima 2008. godine birana za Općinsku vijećnicu. Učesnica velikog broja kulturnih i humanitarnih projekata. Generalni sekretar GO SDA Visoko. Neudata.

14. ALMIR (HARIS) LJESKOVICA
Rođen 1992. godine u Kiseljaku. Po zanimanju magistar ekonomskih nauka. Zaposlen u privatnoj kompaniji na poslovima prodaje. Kao sportista bio pozivan u reprezentaciju BiH u nogometu za mlade do 19 godina. Predsjednik GO AM SDA Visoko i član KO AM SDA ZDK, GO SDA Visoko i Predsjedništva AM SDA BiH. Neoženjen.

15. MERSAD (ZAKIR) SALKIĆ
Rođen 1986. godine u Visokom. Po zanimanju bachelor – inžinjer elektrotehnike. Zaposlen u BH Telecomu Direkcija Zenica na mjestu saradnik – menadžer velikih korisnika. Član školskog odbora OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija”. Potpredsjednik GO AM SDA Visoko i predsjednik mjesnog odbora SDA Poriječani. Oženjen, otac jednog djeteta.

16. AMELA (IBRAHIM) OSMANBEGOVIĆ
Rođena 1996. godine u Zenici. Po zanimanju diplomirani politolog. Nakon diplomiranja upisuje drugi fakultet i trenutno je studentica na trećoj godini studija sigurnosti, smjer kriminalistika. Članica više radnih tijela GO SDA Visoko. Neudata.

17. MIRSAD (HAMZA) TABAK
Rođen 1965. godine u Visokom. Po zanimanju mašinski tehničar. Trenutno penzioner. Bio dobrovoljni pripadnik Armije RBIH. Tokom rata je teško ranjen i ima status RVI. Bavi se poljoprivredom – organska proizvodnja. Učesnik velikog broja humanitarnih projekata. Objavio dvije knjige. Član mjesnog odbora SDA Topuzovo Polje. Otac jedne kćerke.

18. AMINA (MUHAMED) BUZA
Rođena 1982. godine u Visokom. Po zanimanju profesor razredne nastave. Zaposlena u OŠ Alija Nametak Buci na mjestu učiteljice. Učesnica velikog broja humanitarnih projekata. Sekretarka je organizacije Žene SDA Visoko i članica Kantonalnog Izvršnog odbora organizacije Žene SDA Ze-Do kantona. Udata, majka dvoje djece.

19. ALMIN (REFIK) MARUŠIĆ
Rođen 1989. godine u Visokom. Po zanimanju magistar ekonomije – smjer menadžment finansija bankarstva i osiguranja. Zaposlen u odjelu finansija na Institutu za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Član GO AM SDA Visoko i predsjednik mjesnog odbora SDA Stari Grad. Oženjen, otac jednog djeteta.

20. MUAMER (VEHAB) HALILOVIĆ
Rođen 1974. godine u Sarajevu. Po zanimanju mašinski tehničar. Zaposlen u privatnoj agenciji na radnom mjestu certificiranog agenta za prodaju osiguranja. Bio pripadnik Armije RBIH. Tokom rata je teško ranjen i ima status RVI. Oženjen, otac dvoje djece.

21. ŠEJLA (MESUD) PUŠKA
Rođena 1992. godine u Zenici. Po zanimanju je bachelor menadžmenta. Posjeduje radno iskustvo na poslovima računovodstva. Trenutno nezaposlena. Članica više radnih tijela GO SDA Visoko. Neudata.

22. MAHIR (SALKO) DERVIŠEVIĆ
Rođen 1984. godine u Visokom. Po zanimanju bachelor poslovnog prava. Trenutno pohađa i IT Akademiju. Zaposlen u Službi za zajedničke poslove institucije BIH u odjelu za elektroniku. Član Skupštine Udruženja Ars Tragovi. Predsjednik mjesnog odbora SDA Arnautovići. Oženjen, otac dvoje djece.

23. ZERINA (MEHMED) KAPLAN
Rođena 1998. godine u Visokom. Učenik generacije u OŠ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno. Trenutno je redovan student na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član mjesnog odbora SDA Gračanica. Neudata.

24. MUNIR (MUSTAFA) IBRIŠEVIĆ
Rođen 1987. godine u Visokom. Po zanimanju diplomirani inžinjer drumskog saobraćaja. Zaposlen u firmi IGM doo Visoko. Član savjeta MZ Radovlje i član mjesnog odbora SDA Radovlje. Oženjen, otac troje djece.

25. AMEL (HAMDO) HALILOVIĆ
Rođen 1986. godine u Visokom. Završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a trenutno je student na kriminalistici. Zaposlen je u JP BH Pošta. Učesnik velikog broja humanitarnih projekata. Neoženjen.

26. AMILA (ENVER) SKOPLJAK
Rođena 1983. godine u Sarajevu. Apsolvent je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za Književnost naroda BiH i bosanski, hrvatski i srpski jezik. Honorarno se bavi lektorsko-prevoditeljskim poslovima. Članica mjesnog odbora SDA Novo naselje. Udata, majka jednog djeteta.

27. NEDŽAD (AZEM) KOSOVAC
Rođen 1984. godine u Visokom. Po zanimanju je bachelor sigurnosnih i mirovnih studija i bachelor – inžinjer mašinstva. Zaposlen u Volkswagen-u d.o.o. Sarajevo na radom mjestu vodećeg uposlenika za uređaje. Član mjesnog odbora SDA Kralupi. Oženjen.

28. NIHADA (SEJMEN) MUŠINBEGOVIĆ
Rođena 1976. godine u Visokom. Po zanimanju ekonomski tehničar. Zaposlena u kompaniji Vispak Visoko. Učesnica velikog broja humanitarnih projekata. Članica izvršnog odbora organizacije Žena SDA Visoko i mjesnog odbora SDA Centar. Samohrana majka dvoje djece.

29. KENAN (HAMDO) HANDŽIĆ
Rođen 1989. godine u Sarajevu. Po zanimanu diplomirani ekonomista. Trenutno student postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Zaposlen na mjestu direktora u firmi Teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko. Istaknuti mladi poduzetnik. Posjeduje plavi pojas u JIU JICU i ronilac je s jednom zvijezdom. Oženjen, otac jednog djeteta.

30. KENAN (ZIJAD) AGIĆ
Rođen 1983. godine u Visokom. Student Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Zaposlen na mjestu direktora u firmi Metal-Inox d.o.o Visoko. Istaknuti mladi poduzetnik. Učesnik velikog broja humanitarnih projekata. Jedan od osnivača i predsjednik skupštine humanitarnog Udruženja DOBRO.ba. Oženjen, otac četvero djece.

 

Visoko.co.ba/GO SDA Visoko

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.