GO SBB Visoko: Melina Pirija nije više u članstvu SBB-a

GO SBB Visoko: Melina Pirija nije više u članstvu SBB-a

GO SBB Visoko obavještava javnost da Melina Pirija nije više vijećnica naše stranke u Gradskom vijeću Visoko.
Koristeći se, već viđenim aktivnostima gdje vijecnici iz raznih opcija vlastitu političku nedosljednost manifestuju kroz prelazak iz partije u partiju, a sve sa ciljem ostvarenja vlastitih – ličnih interesa Melina Pirija je iznevjerila povjerenje građana.
Za njen “preletački” poduhvat saznali smo iz sredstava lokalnog informisanja, što ilustrativno govori o njenoj političkoj principijelnosti.
Gradski odbor SBB Visoko izražava razočarenje da naša doskorašnja partijska kolegica nije našla za shodno da o svojoj odluci obavijesti partiju koja joj je dala politički legitimitet.
Gradski odbor SBB Visoko ostaje dosljedan svojoj politici te “političkim preletačima” želimo svako dobro, a predstojeći Lokalni izbori će biti mjera svim političkim akterima.

GO SBB Visoko