Gimnazija “Visoko”

Gimnazija „Visoko“Gimnazije se i dalje smatraju prestižnim školama koje nude opći tip obrazovanja. One su dalje podijeljene na četiri podvrste: općeg tipa, jezičke, matematičke i sportske gimnzaije. U njima srednjoškolsko ob-razovanje nastavlja oko 15% svršenih učenika osnovnih škola. Gimnazija “Visoko” formirana je 1945. godine. Do 1969. godine eg-zistirala je kao samostalna škola da bi poslije navedene godine djelov-ala u sastavu SŠC “Janko Balorda” Visoko. Tridesetak godina poslije, tačnije 1998. godine izdvaja se iz MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko i djeluje kao Gimnazija “Visoko” Visoko.Prvih školskih godina nastavni proces u ovoj ustanovi izvodili su istaknuti univerzitetski profesori. Upis učenika u školi vršen je po strogim kriterijima, odnosno učenici su polagali prijemne ispite, a u školi su primani u učenici drugih općina.Nastavu u ovoj 2009/2010. g. pohađa 458 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja. Nastava je stručno zastupljena iz svih nastavnih predmeta i izvodi je 19 profesora. Učenici ove škole iz godine u godinu postižu odlične rezultate iz svih nastavnih predmeta, a naručito na takmičenjima na svim nivoima.Vannastavne i vanškolske aktivnosti u školi su shvaćene kao realnost naše pedagoške zbilje i kao značajnu komponentu odgoja i obrazovan-ja. U planiranju i programiranju rada škole puno prostora i vremena posvećeno je ovim aktivnostima i skoro svaki učenik uključen je u neku od sekcija jer to pruža šansu svakom učeniku da iskaže sve svoje po-tencijale. Ova škola ponosna je na svoje bivše učenike koji su postali istaknute ličnosti u nauci, umjetnosti, kulturi i sportu, odnosno koji su
dali značajan doprinos u našoj nauci, tehnici i umjetnosti.

Adresa: Musala 23
Telefon: +387 32 735 501
Fax: +387 32 735 501
Web: http://www.gimvis.com.ba/
E-mail: gimvis@bih.net.ba
Direktor: Mirzet Hindija

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus