Gimnazija “Visoko” Visoko: konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2018/2019. godini.

K O N K U R S
za upis učenika u prvi razred srednjih škola
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2018/2019. godini

I

Gimnazija „Visoko“ u Visokom u školskoj 2018/2019. godini upisuje 4 odjeljenja po 24 učenika, ukupno 96 učenika.

II

Konkurs za upis u I razred Gimnazije „Visoko“ u Visokom traje od 12. juna do 19. juna 2018. godine od 9,00 do 13,00 sati.

III

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Zahtjev za upis (poseban formular)
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
– Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.