Lokalne TemeGIK Visoko: Akreditovani posmatrači političkih subjekata za posmatranje Općih izbora 2022. godine

GIK Visoko: Akreditovani posmatrači političkih subjekata za posmatranje Općih izbora 2022. godine

Na osnovu člana 17.5 stav (1)i (4) i člana 17.7 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20, 38/22 i 41/22), članova3., 8. i 9. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 27/22), razmatrajući zahtjeve za akreditovanje posmatrača političkih subjekata ovjerenih od Centralne izborne komisije BiH za osnovnu izbornu jedinicu Visoko 116A, Gradska izborna komisija Visoko, na 15. sjednici održanoj dana, 20.09.2022. godine, donijela je

O D L U K U

I

Odobravaju se zahtjevi za akreditiranje posmatrača za posmatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak, rada na biračkim mjestima, mobilnog tima, kao i drugim izbornim mjestima, za Opće izbore 2022. godine, političkim subjektima ovjerenim za osnovnu izbornu jedinicu Visoko 116A, i to:

R/B POLITIČKI SUBJEKT BROJ POSMATRAČA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (SBIH) 17 posmatrača
BHIKF 3 posmatrača
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA-KASUMOVIĆ FUAD-ZA BIH 3 posmatrača
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST (SBB) 23 posmatrača
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE 19 posmatrača
NES 60 posmatrača
NAROD I PRAVDA (NIP) 22 posmatrača
KOALICIJA DRŽAVA, PLATFORMA ZA PROGRES, NB, ZELENI ZA DRŽAVU 34 posmatrača
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 65 posmatrača

II

Na osnovu odobrenih zahtjeva iliste akreditovanih posmatrača političkih subjekta, akredituju se posmatrači političkih subjekta:

R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IMEPOSMATRAČA
SBIH Ganić Almina
SBIH Hašimović Lamija
SBIH Hašimović Amna
SBIH Babajić Edita
SBIH Šabić Ejub
SBIH Trako Imran
SBIH Čosović Ahmed
SBIH Frljak Dalila
SBIH Hindija Amar
SBIH Goralija Harun
SBIH Omerbegović Emir
SBIH Hadžić Hamza
SBIH Hasagić Harun
SBIH Alijagić Medina
SBIH Šabić Nerimana
SBIH Čelebić Minela
SBIH Čelebić Mugdim
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IME POSMATRAČA
1. BHI KF Omanović Dinka
2. BHI KF Babić Mahir
3. BHI KF Žolja Mustafa
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IMEPOSMATRAČA
1. BOSANSKOHERECGOVAČKA INICIJATIVA -FUAD KASUMOVIĆ-ZABIH Garib Faris
2. BOSANSKOHERECGOVAČKA INICIJATIVA -FUAD KASUMOVIĆ-ZABIH LemešJasmina
3. BOSANSKOHERECGOVAČKA INICIJATIVA -FUAD KASUMOVIĆ-ZABIH OsmanbašićAnes
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IME POSMATRAČA
SBB Sirčo Din
SBB Pašalić Amar
SBB Imamagić Elhama
SBB Koljenović Emir
SBB Limo Anesa
SBB Alimanović – Arnaut Irma
SBB Junuzović Lejla
SBB Mujagić Amila
SBB Fejzović Zikret
SBB Buza Haris
SBB Kilalić Adis
SBB Habeš Muradif
SBB Habeš Ilma
SBB Frljak Ajla
SBB Gadžun Melisa
SBB Hodžić  Irhad
SBB Hindija Tarik
SBB Osmanbegović Evelin
SBB Smajlović Nermina
SBB Hajlovac Safija
SBB Pandžić Arnel
SBB Pandžić Amila
SBB Bešić Adisa
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IME POSMATRAČA
SDP Zukan Senad
SDP Buljina Ešfref
SDP Smolo-Zukan Ema -Džejna
SDP Smolo Sanela
SDP Zubić Jasmina
SDP Dlakić Ermin
SDP Uzunović  Mehmed
SDP Čurt Amar
SDP Čurt Dženita
SDP Zukić Sanin
SDP Kardaš Ilma
SDP Suljić Nermin
SDP Dedić Admir
SDP Begić Ekrem
SDP Sejdić Sead
SDP Klepo Mehmed
SDP Čurt Mirsad
SDP Merdić Asmir
SDP Rizvić Senada
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IME POSMATRAČA
NES Suljić Elmedin
NES Suljić Elvedin
NES Šećo Munib
NES Blažević Mirnesa
NES Djedović Eldin
NES Delić Nejla
NES Kubat Edim
NES Žolja Esma
NES Kapo Emir
NES Kapo Vezirka
NES Bulut Zikrija
NES Bečić Almir
NES Ahmetagić Salahudin
NES Rezaković Mahir
NES Zimić Seid
NES Mušinbegović Kenan
NES Mušinbegović Mirnes
NES Ohran Nizama
NES Kapo Adis
NES Dlakić Abdulah
NES Bukurević-Omanović Emina
NES Provalić Elvedin
NES Mešinović Anis
NES Šišić Hamza
NES Dizdar Tarik
NES Sejdić Inaz
NES Čehajić Irfan
NES Čišija Ajna
NES Puščul Kasim
NES Čaušević Aldijana
NES Džafić Melvin
NES Mujić Ammar
NES Šehović Armin
NES Hamzić Faruk
NES Sejdić Dejan
NES Purić Sara
NES Purić Melisa
NES Purišević Nezir
NES Tatar Admir
NES Zvirac Zineta
NES Bekan Amina
NES Zvirac Adnan
NES Džafić Eldin
NES Kalić Selma
NES Šabić Hasan
NES Suljić Ilda
NES Suljić Ševala
NES Čurtović Rijad
NES Babić Bilal
NES Uzunalić Senida
NES Uzunalić Nedžad
NES Alihodžić Eldar
NES Baberović Anida
NES Ganić Emir
NES Bešlić Emir
NES Babić Lejla
NES Babić Sumeja
NES Purišević Nerma
NES Barut Amila
NES Topuz Džana
R/B POLITIČKI SUBJEKT   PREZIME I IMEPOSMATRAČA  
NIP Džafić Alma
NIP Ahmić Admir
NIP Trako Mirsad
NIP Srna Hamid
NIP Ferhat Edna
NIP Dautović Ferid
NIP Babić Muhamed
NIP Babić Salih
NIP Babić Mirza
NIP Jamaković Amra
NIP Omanović Senad
NIP Fejzić Kemal
NIP Jašarević Đana
NIP Osmanbašić Amna
NIP Šabić Fatima
NIP Očuz Emina
NIP Begović Kemal
NIP Džafić Senida
NIP Sudžuka Šemsudin
NIP Fejzić Faruk
NIP Numanagić Suad
NIP Brkić Ramiz
R/B POLITIČKI SUBJEKT   PREZIME I IMEPOSMATRAČA  
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Babić Ajla
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Šećerović Azra
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Selimović Ehlimana
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Lepić Muris
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Hasić Ajla
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Hajrić Nejra
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ajdinović Suana
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Kecanović Melisa
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Kadić Kanita
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Genjac Alma
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Baberović Anida
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Trako Hatidža
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Genjac Edmin
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Krehić Fatma
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ganić Amela
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Lepić Dženan
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Šabanović Hasan
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Lepić Melida
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Lepić Ahmed
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ganić Namir
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Drugović Faruk
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Klepo Ervin
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Husić Amila
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ismić Salko
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Buza Aida
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Fejzić Edin
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Husić Enisa
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ganić Kemal
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ganić Meliha
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Čelebić Aida
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Plavčić Mirhad
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Ganić Amna
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Frljak Avdo
KOALICIJA DRŽAVA -PZP-NB-ZELENI ZA DRŽAVU Fejzić Kenan
R/B POLITIČKI SUBJEKT PREZIME I IME POSMATRAČA
SDA Kovačević Nejra
SDA Jolić Enijad
SDA Čeho Safet
SDA Hurem Muhamed
SDA Hakanović Edin
SDA Jašarević Armin
SDA Fišek Emir
SDA Sudžuka Edin
SDA Omanović Edin
SDA Omanović Elma
SDA Muslija Ilma
SDA Džerzović Abdurahman
SDA Jusić Suad
SDA Suša Nusret
SDA Smailagić Harun
SDA Mostić Fadil
SDA Alijagić Harisa
SDA Hurem Medina
SDA Ohran Azra
SDA Isljami Mirzeta
SDA Jusić Mahira
SDA Salkić Berina
SDA Šukurica Faruk
SDA Lemeš Armin
SDA Sinanović Vahid
SDA Rizvić Dino
SDA Semić Emin
SDA Semić Amela
SDA Ganić Šefkija
SDA Herceglija Ajša
SDA Fišek Aida
SDA Zukić Izet
SDA Aščalić Amel
SDA Kubat Nejra
SDA Mrkalić Amela
SDA Šečerović Nermin
SDA Gaši Aida
SDA Halilović Belmina
SDA Genjac Harun
SDA Ganić Merjema
SDA Ganić Fatima
SDA Gazibara Ali
SDA Neimarlija Ajša
SDA Zukan Nedim
SDA Silajdžić Aldina
SDA Džafić Nihad
SDA Ohran Vedad
SDA Hajrić Mustafa
SDA Čizmić Hasan
SDA Jusić Faris
SDA Hadžimejlić Ilhan
SDA Džafić Nerma
SDA Topalović Selver
SDA Suljić Naser
SDA Daut Hadis
SDA Dedić Omer
SDA Čehajić Bakir
SDA Suljić Merima
SDA Pirija Merjem
SDA Lepić Arif
SDA Smajić Zejid
SDA Hadžiahmetović Anida
SDA Mihaljević Merjem
SDA Kamenjaš Kemal
SDA Alijagić Nedžma

III

Gradska izborna komisija Visoko zadržava orginalni primjerak obrasca pravila ponašanja i izjave o poštivanju tajnosti glasanja.

Ova Odluka o akreditovanju i kopiju obrazaca pravila ponašanja i izjava o poštivanju tajnosti  glasanja dostavlja se političkom subjektu kao podnosicu zahtjeva.

Lista akreditovanih posmatrača dostavlja se na sva biračka mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici 116A Visoko.

Posmatrač je dužan nositi akreditaciju.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Svim političkim subjektima ovjerenim od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za osnovnu izbornu jedinicu Visoko 116A za Opće izbore 2022. godine,Gradska izborna komisija Visoko, je uputila “Dopis za dostavljanje zahtjeva za posmatrače-Opći izbori 2022. godine” broj: 02/1-57/22  od 11.08.2022. godinei isti objavila na web stranici Gradske uprave Visoko da u skladu sa Izbornim zakonom BiH i članovima 3. i 8. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 27/22),  najkasnije do 17.09.2022. godine dostave svoje zahtjeve za akreditovanje posmatrača za posmatranje Općih izbora 2022. godine.

Uz zahtjev za akreditovanje posmatrača, potrebno je dostaviti popunjenu listu predloženih posmatrača koja sadrži: ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasanja za svakog predloženog posmatrača.

Uz napomenu da Zahtjev za akreditovanje posmatrača koji politički subjekt podnese Gradskoj izbornoj komisiji Visoko smatrat će se važećim samo onda ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje političkog subjekta i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili Izborne komisije.

Dakle, lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije, mogu  potpisati zahtjev za akreditaciju samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica trebao je ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.

Članom 8. stav (2)  Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovinipropisan krajnji rokza podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektimaje 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 17.09.2022. godine, te je shodno tome Gradska izborna komisija Visoko, razmatrala samo podnesene zahtjeve do krajnjeg roka, i utvrdila da su ispunjeni uslovi za akreditiranje predstavnika političkih subjekata iz člana 1. ove Odluke u skladu 17.5 stav (1) i (4) i člana 17.7 Izbornog zakona BiH, članova3. i 8. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa članom 9. stav (6) tačkom c) Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini,Gradska izborna komisija je odbila zahtjev za izdavanje akreditacije ako je pojedino lice već predloženo, odnosno ako ga je akreditovao drugi politički subjekt.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke, u skladu sa članom 17.8 Izbornog zakona BiH, posmatrač kome je Gradska izborna komisija odbila izdati akreditaciju, može u roku od tri dana od dana prijema ove Odluke podnijeti prigovor Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja će o prigovoru odlučiti najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE