Gdje se potroše tri milijarde eura za zdravstvo u BiH?

Komplikovana podjela nadležnosti samo je jedan od problema zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine. Duge liste čekanja, zastarjela oprema, sve brojniji gubitak medicinskog kadra dodatno usporavaju ionako trom sistem. Da li je ustavno uređenje jedini razlog nefunkcionalnog zdravstvenog sistema?

RSE