Gdje nestade 194.511,36KM razlike poreza od igara na sreću

Gdje nestade 194.511,36KM razlike poreza od igara na sreću prikazanih u budžetu Grada Visoko?

Na 1.sjedici Gradskog vijeća Visoko će se pod tačkom 11 Dnevnog reda tazmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018.godinu.

Vijećnicima će biti predočen dokument prema kojem je prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću 88.281,71 KM. Podsjećam i na objavljene podatke Porezne uprave FBiH prema kojem je za 2018.godinu Visokom uplaćeno 282.773,07 KM.

https://www.klix.ba/biznis/koliko-su-gradovi-i-opcine-u-fbih-naplatili-poreza-na-dobitke-u-igrama-na-srecu/190302041

Neka mi neko izračuna i objasni, molim!

Izvor: Facebook profil, Alen Jazić