Ganić: Vlada ZDK trajno opredijeljena za borbu protiv korupcije

PREMIJER ZDK S OTPRAVNICOM POSOVA BRITANSKE AMBASADE: VLADA ZDK TRAJNO OPREDIJELJENA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić razgovarao je danas s otpravnicom poslova Britanske ambasade u BiH dr Ruth Wiseman o borbi protiv virusa COVID-19, borbi protiv korupcije, rodnoj ravnopravnosti te održivosti sigurnih kuća u ovim izazovnim vremenima. Wiseman se sastala i sa članovima Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

“Vlada Zeničko-dobojskog kantona ima jak Tim za borbu protiv korupcije koji zajedno sa stručnjacima, čiji angažman podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, radi na izradi pravičnih kriterija za dodjelu grantova u sklopu procesa oporavka od COVID-19. Građani trebaju vlade kojima vjeruju, a to se može postići samo ako postoji visok nivo transparentnosti i odgovornosti”, rekla je Wiseman.

Najavila je da će posjetiti i Medicu Zenica, jednu od ukupno osam bh. sigurnih kuća za osobe koje su doživjele nasilje u porodici, čiji rad podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

“Tokom pandemije došlo je do porasta broja slučajeva nasilja u porodici jer su žene u izolaciji sa nasilnim partnerima, a procjene su da će se broj ovih slučajeva povećati s pogoršanjem ekonomske situacije. Od ključnog značaja je da vlasti u BiH iznađu održiva rješenja za ove specijalističke službe”, rekla je otpravnica poslova Britanske ambasade u BiH.

Premijer Ganić je izrazio zadovoljstvo zbog posjete izaslanice Britanske ambasade, navodeći da je težište razgovora bilo na borbi protiv korupcije u doba pandemije.

“Vlada ZDK je zaista vodila računa o transparentnosti i otvorenosti javnih nabavki koje su realizirane u saradnji s UNDP-om, osigurajavajući istovremeno transparentnost i vrijedne donacije EU”, rekao je Ganić.

Napomenuo je da Britanska ambasada pruža snažnu podršku ovom kantonu u oblasti obrazovanja kroz projekt “Škola za 21. vijek”, koji je zahvaljujući donaciji micro-bit uređaja pomogao učenicima, posebno izvan urbanih sredina, da uče programiranje, čime se daje doprinos uvođenju novih metoda i praksi u obrazovanje.

“Također smo naglasili potrebu ZDK-a da online platforme koje trenutno imamo, a koje su privremenog karaktera, u narednom periodu osavremenimo i u punom kapacitetu omogućimo online obrazovanje, uvođenje elektronskog dnevnika i elektronsku upravu, a radi vizija i novih generacija koje dolaze”, rekao je Ganić, posebno ističući značaj digitalizacije javne uprave koja će omogućiti transparentnost rada i procesa, a time mogućnost koruptivnih radnji svesti na minimum.

“Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati podršku i da ćemo zajedno raditi na ovim projektima, a Vlada ZDK je trajno opredijeljena da se bori protiv korupcije i na tome ćemo istrajati”, rekao je premijer ZDK.

Press služba ZDK