Ganić: Amra Babić od straha za poziciju napada Vladu ZDK i premijera Ganića koji na njenu žalost dolazi iz Visokog

GANIĆ: AMRA BABIĆ OD STRAHA ZA POZICIJU NAPADA VLADU ZDK I PREMIJERA GANIĆA KOJI NA NJENU ŽALOST DOLAZI IZ VISOKOG


Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić uputio je reakciju povodom učestalih napada na instituciju Vlade i Premijera od strane gradonačelnice Grada Visoko Amre Babić, u kojoj se navodi:

“Ne tako davno, od prije tri mjeseca krenula su spinovanja protiv Vlade ZDK i premijera Mirze Ganića, od podnošenja raznih populističkih incijativa prema kantonalnoj Vladi do naručenih tekstova koji imaju za cilj negativan marketing kako bi se diskreditovao rad premijera, jer isti, na žalost gradonačelnice Babić, dolazi iz Visokog i kao takav, s obzirom da je i predsjednik SDA Visoko, predstavlja najveću političku prijetnju na lokalnim izborima 2020. godine.

Mislimo da je svima jasno da iznenadno buđenje gradonačelnice Amre Babić u smislu kritičkog osvrta spram Vlade ZDK i premijera Mirze Ganića te populističko djelovanje nije borba za Visoko, već je to borba za vlast i svoju ličnu poziciju tj. za poziciju gradonačelnice koju želi da uživa i naredne četiri godine mandata. Pomenuto vrlo jasno i precizno opisuje narodna izreka koja kaže “ne pad snijeg da prekrije brijeg, već da svakoj zvijerci prekrije trag”.

Gradonačelnici Amri Babić je bolje da pokaže odgovornost i pomete ispred svojih vrata kako bi mogla držati lekcije drugima. Za početak bi bilo lijepo da zakrpi sve udarne rupe u svim mjesnim zajednicama i njihovim podružnicama te da prestane povećavati namete građanima koji su direktno u nadležnosti lokalne vlasti, a paralelno da bolje upravlja povlačenjem odobrenih kreditnih sredstava, jer zbog sporosti u implementaciji projekta koji je od posebnog interesa za građane Visokog u odnosu na planiranu dinamiku dolazi do rasta troškova po osnovu odobrenih a nepovučenih sredstava, gdje je Grad Visoko oštećen za 75.375 KM. Dalje, o sigurnosti i bezbjednosti građana, podršci poljoprivredi, visini komunalnih taksi, poskupljenju vode, divljim deponijama i smeću, plaćanju javne rasvjete iz budžeta Grada za ruralna područja i brojnim drugim problemima na području grada Visokog, koji najviše utiču na život građana, ovom prilikom nećemo govoriti, ali očigledno da ćemo se morati baviti ovim pitanjima koja su direktno u nadležnosti lokalne zajednice, jer se gradonačelnica umjesto ovim pitanjima bavi podmetanjima i jeftinim populizmom.

Najnovija tvrdnja gradonačelnice Amre Babić da je Grad Visoko oštećen prilikom raspodjele sredstava vodnih naknada kojima se finansiraju projekti u lokalnim zajednicama predstavlja pokušaj manipulacije brojkama kako bi se javnosti prikazalo da premijer Ganić, tobože, radi protiv Visokog. Naime, programom utroška obuhvaćena su sredstva vodnih naknada od 8,5 miliona KM, s tim da je za projekte u ovoj godini opredijeljeno 5.157.270,00 KM, dok su preostalih 2.844.207,50 KM sredstva za nezavršene projekte koji su ugovoreni u 2018. godini.

Nezavršeni projekti u gradu Visoko su: Regulacija Muhašinovićkog potoka u iznosu od 271.158,13 KM, Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže s kolektorom u ulici Mladih Muslimana u iznosu od 83.483,06 KM, Izgradnja kanalizacionog sistema u Gornjim Porječanima u iznosu od 91.000,00 KM te utvrđivanje vodnog dobra na rijeci Fojnici u iznosu od 5.148,00KM, što je ukupno 450.789,19 KM. U ovoj godini, od ukupno planiranih 5.157.270,00 KM, za Visoko je izdvojeno 480.000,00 KM za projekt Izgradnje rezervoara Dubrave. Dakle, za projekte u općini Visoko u ovogodišnjem programu planirano je ukupno 930.789,19 KM. Osim toga, nije tačno da je broj stanovnika jedini kriterij za raspodjelu sredstava vodnih naknada, jer se kao kriterij uzima iznos općinskog budžeta kako bi se, sukladno Strategiji razvoja ZDK, omogućio ravnomjeran razvoj i malih općina.

Dakle, statistika ne ide u korist gradonačelnice Amre Babić, a naročito joj smeta podatak da su izdvajanja za vodne projekte u gradu Visoko sa nivoa Zeničko-dobojskog kantona značajno povećana u posljednje dvije godine. U 2017. izdvojeno je 278.000 KM, prošle godine 450.000 KM, a u ovoj, kao što smo naveli, 480.000 KM! Treba istaći da je planirani iznos za 2019. godinu mogao biti i veći da je gradonačelnica Babić prihvatila prijedlog premijera da predloži i dva projekta koji bi se finansirali iz rezervnih sredstava, a to su projekt vodosnabdijevanja Područne škole “Orašac” u sastavu OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko vrijedan 20.000 KM te projekt uređenja obale rijeke Zimašnice kroz Gornje Moštre u vrijednosti 40.000 KM, kako bi se spriječilo plavljenje cca 20 domaćinstava i značajne površine poljoprivrednog zemljišta vlasnicima kojima je poljoprivreda osnovno zanimanje. Međutim, gradonačelnica je prijedlog premijera odbila jer evidentno da joj se isti ne uklapaju u strategije i planove. Bez obzira na sve, Vlada Zeničko-dobojskog kantona još jednom zahtijeva od gradonačelnice Babić da dostavi prijedlog za ova dva projekta, kako bi Vlada odobrila finansijska sredstva za njihovu realizaciju.

Vlada Ze-do kantona na čelu s premijerom Mirzom Ganićem u proteklom periodu odobrila je desetine miliona KM od čije implementacije će značajne koristi imati građani Visokog, a sredstva se nalaze u transferima za socijalna davanja, javne kuhinje, socijalne ustanove, podršku kulturnim manifestacijama, zaštitu kulturno-historijskih spomenika, omladinske projekte, podršku vjerskim zajednicama, ustanovama kulture, za zapošljavanje boračke populacije, za sport, javne zdrastvene ustanove, stipendiranje studenata, smještaj studenata u studentske centre, za takmičenja učenika osnovnih i srednih škola, za podršku privredi i stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, za poljoprivredu, izgradnju cesta, zaštitu okoliša itd.

Da ne bismo pojedinačno predstavljali finansirane projekte u Visokom, istaknut ćemo samo dva koja su veoma bitna, ali oni nisu i sigurno neće biti popraćeni u medijima kojim upravlja grad Visoko, a potpuno pobijaju tezu koju nameće gradonačelnica Grada Visoko i svjedoče da mjesto premijera Visokom donosi pravdu i više sredstava sa nivoa Zeničko-dobojskog kantona. U 2019. godini zahvaljujući novoj vladi i premijeru Mirzi Ganiću svaki student u Visokom koji je aplicirao na boračku stipendiju, istu je i dobio. U prevodu to znači da je u Visokom ove godine 100 studenata više dobilo stipendiju, gdje imamo 100 porodica kojima je olakšano finansiranje školovanja djece. Finansijski posmatrano radi se o dodatno izdvojenim sredstvima za Visoko u iznosu cca 100.000,00 KM. Također, drugi projekat je odobrenje 1.550.000,00 KM za izgradnju i rekonstrukciju regionalnih cesta i to 1.140.000,00 KM za cestu Moštre – Visoko i 410.000,00KM za cestu od Gradskih grobalja do Buka, a što je u prevodu četiri puta više nego u predhodnoj godini ili pak više za 1.150.000,00 KM.

Premijer poručuje gradonačelnici Babić da svoje resurse ne troši na brigu da li premijer Mirza Ganić voli grad u kojem živi i podiže porodicu i da li će svoj rad usmjeriti na osiguranje dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju projekata koje od njega traže građani grada Visoko, nego da se posveti stvaranju boljeg ambijenta i ravnomjernog razvoja svih mjesnih zajednica na području grada Visokog i rješavanju nagomilanih problema koji su direktno u njenoj nadležnosti.“

Mirza Ganić, premijer ZDK_____________________________

Ako Vlada Sarajevskog kantona može subvencionirati potrošače plina, tražimo da isto uradi i Vlada ZDK

????????????????????????????????????

“Tražim od Vlade Zeničko – dobojskog kantona da po uzoru na Vladu Kantona Sarajevo subvencionira troškove povećanja cijene gasa od 29,29%, odnosno dio cijene JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za iznos povećanja, za domaćinstva i privredne subjekte grada Visoko.

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju cijene gasa, donesena na 177. sjednici Vlade FBiH, održana dana 25.04.2019. godine je u suprotnosti sa ekonomskim principima i interesima ostalih distributera gasa, osim Federalnog javnog preduzeća “BH GAS”, a posebno na štetu direktnih potrošača gasa – građana i privrednih subjekata sa područja grada Visoko i Kantona Sarajevo, obzirom da je cijena gasa na svjetskom tržištu već duže vrijeme u stalnom padu.

Ukupna potrošnja prirodnog gasa za period od 01.05.2018. do 31.12.2018. godine na području grada Visoko je iznosila 4.100.466 Sm3, a planirana potrošnja za period 01.05.2019. do 31.12.2019. godine je 4.305.489,3 Sm3. Povećanjem nabavne cijene gasa za 29,29% koja se primjenjuje od 01.05.2019. godine cijena gasa se povećava za 0,145 KM/Sm3, odnosno nabavna cijena gasa nije više 0,495 KM/Sm3, nego je 0,64 KM/Sm3.

Od Vlade Zeničko – dobojskog kantona tražim subvencioniranje povećanja cijene gasa prema planovima potrošnje za period 01.05.2019. do 31.12.2019. godine, što iznosi 624.295,95 KM. Vlada Zeničko – dobojskog kantona treba da pokaže odgovornost i zaštiti građane grada Visoko kao jedine potrošače ekološki najprihvatljivijeg energenta u Zeničko – dobojskom kantonu, ali i privredne subjekte, koji proizvodnju baziraju na korištenju gasa, što utiče na opstanak i konkurentnost istih.

Prema dostupnim informacijama na stranici Federalnog zavoda za statistiku, u Mjesečnom statističkom pregledu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 5/19 od 30.05.2019. godine navodi se prosječna neto plata za mjesec mart u Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od 780 KM, dok je za Kanton Sarajevo prosječna neto plata 1.142 KM. Bez obzira što je kupovna moć građana Kantona Sarajevo veća za 46,4%, Vlada Kantona Sarajevo će finansirati subvenciju troškova povećanja cijene gasa, isto što i građani grada Visoko očekuju od Vlade Zeničko – dobojskog kantona,” inicijativa je gradonačelnice Visokog, Amre Babić upućena Vladi ZDK.

Press Grada Visoko