Galerija ”Likum'76’: ”MALI FORMAT” 06.02.2020.

POSLIJE SARAJEVA VISOKO PRVI GRAD U KOME ĆE BITI POSTAVLJENA IZLOŽBA  MALI FORMAT ‘19

”MALI FORMAT” je dugogodišnja selektivna izložba u kojoj je sadržano stvaralaštvo svih istaknutih članova ULUBiH-a u protekloj godini.

To je specifična likovna postavka gdje je svaki autor zastupljen sa svojim osobenim senzibilitetom u polju male forme. Zastupljene su kao i dosada sve klasične i savremene likovne discipline: grafika, slikarstvo, skulptura, crtež, instalacija.

Mala po”formatu” ali reprezentativna po značenju i kvaliteti, ova izložbapruža mogućnostupoznavanja s najnovijim djelima članova ULUBIH-a i omogućava njihovo neposrednorecipiranje u prostorijama Galerije ”Likum'76” u Visokom, te nas upoznaje sa najaktuelnijim zbivanjima na polju likovnih umjetnosti u BiH.
Izložba redovno, na svojoj turneji po Bosni i Hercegovini, poslije Sarajeva prvo dolazi u Visoko.

Ovogodišnji saziv pruža jedan kvalitetan, značajan i vjerodostojan uvid u sve ono što se dešavalo protekle godine na savremenoj bosanskohercegovačkoj likovnoj sceni.

Svoje radove predstavilo je sedamdeset umjetnika iz cijele BiH. U postavku izložbe uvršteni su, kao i do sada, i visočki umjetnici. Ove godine to su: MelikaZubić-Hodžić, Džemail Silajdžić, Mehmed Klepo i Mensur Verlašević.

Galerija ”Likum'76”  sa zadovoljstvom Vas poziva da, u četvrtak 06.02.2020. u 19:00 sati, svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.