Galerija Likum 76

galerija likumU 2014. godini navršava se 38 godine od kada je Općina restaurirala objekat “Stara barathana” i isti stavila u funkciju izložbeno atelijerskog prostora. U proteklih 38 godine svoga djelovanja Galerija je priredila veliki broj kolektivnih, samostalnih i tematskih izložbi. Kada su kolektivne izložbe u pitanju posebno naglašavamo redovne godišnje izložbe članova Udruženja Likum `76 pod nazivom “Visočki likovni susreti”, “Praški učenici Vlahe Bukovca” izložba se odnosi na eminentne BH umjetnike koji su studirali u Pragu kod Vlahe Bukovca, i mnoge druge izložbe iz fundusa Galerije BiH, Reprezentativna izložba slovenačkih umjetnika u suradnji sa Muzejem i Ptuja, veliki broj izložbi u saradnji sa ULUBiH-om, redovne godišnje izložbe članova Udruženja likovnih umjetnika u ZDK. Od velikog broja samostalnih izložbi nabrojat ćemo samo neka od značajnih imena pa čak i u svijetskim razmjerama: Albert Durer, Vlaho Bukovac, Gabrijel Jurkić, Božidar Jakac, Arfan Hozić, Halil Tikveša, Safet Zec, Ratko Lalić, Mensur Verlašević, Mehmed Klepo, Džemail Silajdžić, Tomislav Perazić, Petar Vidić i mnogi drugi. Kroz saradnju sa institucijama iz oblasti kulture kao što su: Galerija BiH, Muzej grada Sarajeva, Muzej grada Zenice i drugim, realiziran je značajan broj izložbi, među njima izvajamo: Akt u BiH umjetnosti, Bosansko-hercegovačka grafika, Kaligrafija orijentalnih rukopisa i natpisa, Sarajevo u dijelima likovnih umjetnika, Zanati starog Sarajeva… Također treba napomenuti da je Galerija imala saradnju i sa institucijama iz oblasti kulture u inozemstvu kao što je galerija “Beim Angel” iz Liksemburga, Narden Vesting Amsterdam, tena taj način se s pravom može konstatovati značaj ove institucije na polju afirmacije likovne
umjetnosti koja daleko prevazilazi lokalni karakter.

Adresa: Musala 4, Visoko, 71300

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus