FTV: Razvoj turizma u Visokom

Emisija „Federacija plus“ (03.06.2017.) obradila je temu o razvojuturizma na području općine Visoko.

https://youtu.be/O42rXhIa1YU