Frutti-Funghi: ISO 22000:2005 svjetski standard za sistem upravljanja u oblasti sigurnosti hrane

Frutti-Funghi iz Visokog kontinuirano razvija vlastitu prepoznatljivost na evropskom tržištu, a na tom putu ispunjava sve potrebne standardizacije.

ISO 22000:2005 je svjetski jedinstven standard za sistem upravljanja u oblasti sigurnosti hrane. On se ne odnosi samo na prehrambene proizvode – odnosi se na sve karike u lancu: od njive do tanjira.

visoko.ba