Foto: Prvi dan sajma “Jesen u Visokom”

13. izložbeno-prodajni sajam poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom”, jučer je svečano otvoren, a na istom je učešće uzelo 65 izlagača iz cijele BiH.

Organizator sajma je Općina Visoko, pokrovitelj sajma Ministarstvo za poljopivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona, a generalni sponzor je opšta-poljopivredno-prehrambena zadruga Bios.

Foto galerija na društveoj mreži FB: Magazin plus

 

– U okviru sajma „Jesen u Visokom“, Općina Visoko je u saradnji sa njemačkom kompanijom Carl Kuehne, sa sjedištem u Mostaru, organizovala prezentaciju projekta proizvodnje paprike, sorte zeleni feferon, na području općine Visoko u 2018. godini.

Prezentaciju je u MSŠ „Hazim Šabanović“ održao Boris Maslać – rukovoditelj poslovnice Carl Kuehne Mostar.

– U Maloj sali Općine Visoko održan je Okrugli sto na temu: „Provedene aktivnosti i postupak brendiranja suhomesnatih proizvoda“. Općina Visoko je u proteklom periodu izvršila određene aktivnosti vezane za ovaj projekat, koji je započet u 2016. godini, kada su održani sastanci sa prerađivčima mesa i anketiranje na terenu, a uzeti su i uzorci za analizu.
Gost predavač je bio prof.dr. Amir Ganić, a ovaj projekat realiziran je u saradnji sa poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo za poljoprivredu ZE-DO kantona.

Foto galerija na društveoj mreži FB: Magazin plus

Visoko.ba