Foto: Promocija izdanja Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

U organizaciji  Zavičajnog muzeja – Visoko, noćas su promovirana izdanja Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Promotori:
dr. Senad Bešlija,
dr. Dženita Rujanac,
dr. Ramiza Smajić,
dr. Sabina Veladžić,
dr. Muamer Hodžić i
mr. Seka Brkljaća predstavili su izdanja Instituta u prostoru Kulturnog centra „Altındağ – Visoko“.