Foto priča o nama i ekološkoj kulturi

U ovoj priči donosimo fotografski prikaz jednog seoskog “krajputaškog kanala” i jednog seoskog potoka, a takvih je mnogo u našoj općinni.

Poslije ovakvih prizora, logikom zdravog razuma se postavlja pitanje;
– da li je ovo ekološka svijest naše mladeži. Ovakve tragove iza sebe, vjerovatno da ne ostavljaju radnici i seljaci odlazeći na posai i s posla se vračajući.
Ovo su “tragovi” s noćnih izlazak naše uzorne mladeži, koja ambalažu od večernjeg izlaska ne nosi kući (babi i materi) na uvig, nego iste se usputno oslobađaju.


visoko.ba