Foto: Hafiska DOVA hfz. Kelemiš Merjemi

Hafiska DOVA hfz. Kelemiš Merjemi rođ. Hajdarević

SUBOTU, 20. maja 2017. godine, Bijela džamija u Visokom, poslije PODNE namaza

Foto priča na FB profilu

Albumi

FOTO: Hafiska DOVA hfz. Kelemiš Merjemi