Foto: Franjevačka klasična gimnazija i božićna priredba

Tradicionalnim božićnim sajamom, izložbom i božićnom priredbom učenici Franjevačke klasične gimnazije u Visokom promoviraju svoje vannastavne aktivnosti u susret blagdanu Božiću.

Kvalitet programskih aktivnosti ove odgojno-obrazovne ustanove je na preofesionalnom nivou.

Galerija fotografija na društvenoj mreži FB: Magazin plus

FOTO: Božićna priredba u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji

P r o g r a m
1. “Creator alme siderum”, gregorijanski koral
2. “Carol of the Bells”, Ženski zbor FKG
3. “Porz Goret”, Ćazim Sinanagić (klavir)
4. Ch. Dickens, “Božićna priča”, Dramska sekcija FKG
5. “A Special Place in my Heart”, Sara Pavlović (klavir)
6. “Tiha noć”, Komorni sastav Viela: Marko Komšić, Martina
Jarmanović i Mato Lukić (violina), Daniel Glavaš (klavir), Ilija
Nakić i Sara Pavlović (vokali)
7. “Jingle Bell Rock”, Vokalno-instrumentalni sastav FKG
8. Kolaž božićnih pjesama, Tamburaški zbor FKG